Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password


Конспирация ли е теорията на конспирацията
Голямата истина за голямата лъжа (3)
Продължение от предишния брой
Хенрик Паьонк

Излязлата в Полша през 1998 г. книга на католическия автор Хенрик Паьонк също хвърли светлина върху теорията на конспирацията в световната история. Тогава публикувахме от нея обширни извадки.

В няколко броя на "Строго секретно" отново ще ги публикуваме. Темата, която продължава да е силно потискана от основните световни медии, заслужава да бъде разглеждана подробно постоянно.

***

Паралелността на личностите на Хитлер и Сталин се изразяваше и в това, че и двамата бяха непримирими врагове на евреите. Този факт обаче не правеше парадоксално еврейското авторство на болшевишката революция. След междувоенните чистки, които изметоха десетки хиляди съветски евреи от армията, НКВД, администрацията и КПСС, съветската антиеврейщина стана официална политика. Тя беше утвърдена и в конституцията от 1936 г., кат ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

More from Strogo Sekretno


 Issue 262, April 2017
Придвижването на земните полюси ще доведе до катастрофални последици
Пръв за периодичните движения на полюсите съобщава Херодот. В своята "История" той пише, че в период от 11 340 години в ...
    StuxNet 2.0. Началото на кибервойните
Светът е на ръба на военна информационно-технологична революция. Началото беше съобщението, че вирусът StuxNet е причини...

  
(c) 1991-2018, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com