STROGO SEKRETNO
Krassimir
Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID:
Password:

Досие - актуална тема
Демографията: катастрофата в историята на България
Анализ на "Строго секретно"

България вече е на първо място в света по смъртност на населението. Според последната книга на фактите на ЦРУ ние сме на второ място именно след Лесото – с 14,5 смъртност на 1000 души население. Лесото има 14,9 на 1000.

Но според нашия Национален статистически институт България е на първо място на цялата планета с 15,3 промила през 2015 г., като смъртността е около 112 000 души на година, а раждаемостта е 62 000.

Това означава, че България е и с най-големия отрицателен естествен прираст в света, което е дори по-страшно и от най-високата ни световна смъртност.

Съчетанието на двата показателя дава контурите на най-страшната катастрофа в историята на България – демографската.

Средната продължителност на живота у нас е 74,5 години, като при мъжете тя е 71,2 г., а при жените – 78 години.

Според ЦРУ ...

 
      » READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

More from Strogo Sekretno


 Issue 260, February 2017DiscussPrint articleSend to friend
БГ-приносът в маймунологията
98,7 процента от ДНК на човека са като тази на човекоподобните маймуни. Същото се отнася и за приликите между човешките ... »»»
    Каква е общата картина
Според статистиката на ООН страните по света се делят на няколко групи по количеството раждания на 100 души.Над 40 ражда... »»»

  
(c) 1993-2017, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com