Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Смяната на глобалната система ще стане с глобална революция
12.2016

Светът навлиза в последната фаза на съществуването на капитализма като система. Съществуващата система за възпроизводство и натрупване на капитал е в задънена улица. Създадените в недрата на глобализирания капитализъм, на основата на долара и нефта колосални възпроизводителни сили, повече не могат да се развиват в рамките на остарялата система на обществените отношения, основаваща се на частното присвояване на добавената стойност и на лихвата.

Унищожителният капитализъм, наричан "неолиберален", изчерпа възможностите на околната среда и доведе планетата до екологична гибел. Човекът стана несъвместим със Земята.

Все повече хора разбират, че единствената алтернатива на дискредитираната капиталистическа формация може да бъде само строят, в чиято основа лежи обществената собственост на средствата на производство и плановата икономика. Но тази система в момента не присъства. На това се дължи и колосалното объркване на обикновените хора на цялата планета, т.е. липсата на връзката между ставащото и бъдещето.

Това, че кризата навлиза във финален стадий е видно на всяка крачка – нови агресивни войни, продоволствени проблеми, ръст на данъците, нарастване на пропастта между бедните и богатите. Тези процеси са във всички страни по света и водят до социално-политически последствия.

Но официалните лица и организации игнорират тези моменти. Говорят за глобални диспропорции, но не споменават нищо за причините, въпреки че те бяха обяснени - че става дума за криза на самата система и че кризата ще изчезне, когато изчезне системата. Но това означава тяхното окончателно слизане от сцената – икономическа, политическа, военна, геополитическа и т.н.

В този контекст събитията в Северна Африка, Близкия Изток и някои страни от Европа ще бъдат много скоро актуални и за САЩ. Моделът на икономиката, която даде развитие на света през последните 200 години, стигна до своя естествен край.

За по-нервните читатели, които получават температура от тези изводи, ще повторя – не става дума за края на света, а само на системата, за един конкретен модел на неговото развитие. А това означава, че в близка перспектива ще трябва да се измисли нов модел. Как ще стане това сега е най-големият въпрос.

Но капитализмът няма намерение да се предава, особено неговият глобален изразител САЩ. Като такъв те се опитват да спасяват онова, което ги направи глобални – доларът и нефтът.

Това, което става, е криза, водеща към унищожение на сегашната система. Тя се нарича капитализъм. Следователно, пред нашите очи започва поредната антикапиталистическа революция.

Този прцес е грандиозна война в мащаба на цялата планета. Глобализирането на капитала покри целия свят. Заради това и кризата е планетарна и революцията ще бъде глобална. Тя е срещу действащата финансово-икономическа система, изтласкала на върха на еднополюсния свят САЩ и техния долар. Но САЩ са само инструмент на глобалната власт на парите, т.е. на финансовия банкерски капитал. Ако доларът рухне, ще рухне и господството на финансово-банкерската олигархия, която е в агония.

Може да се каже, че светът, построен върху кредитната емисия на долара, завърши. Остана само силовата основа на американското доминиране и хората, които искат да компенсират липсата на икономически лостове със силови, в това число и с нова световна война.

Съпротивата е започнала. Кой ще надделее не е ясно. Двубоят е колосален, исторически, космически.

За да се разбере тази истина, трябва отново да обясня разликата между капиталистическия елит и капитализма.

Капитализмът е система, която се движи от стремежа към ръст и печалба. Капиталистическият елит са онези хора, които успяха да постигнат контрол над капитализма през последните два века. Капитализмът изкачи банкерите до върха на абсолютната власт. Той им вършеше работа през ерата на бързия ръст. Но в сегашната ера на липса на ръст и печалби те готвят различна игра.

Ето защо на капитализма не беше разрешено да умре от естествената си смърт. Най-напред той беше включен на животоподдържащи системи с глобализирането, приватизирането, дериватните капани и т.н. Но, когато сривът настъпи, вместо да помага на индустриалния капитал, елитът помага на банкерите, т.е. на себе си. Правителствата са само техни марионетки. Така нареченото "поръчителство", "изкупуване" – bailout, са трилиони нови долари, налети не в производството, а в банките.

Никога в историята толкова много дълг не е бил налаган на толкова много хора, от толкова малък финансово-политически елит, съсредоточен на Уол Стрийт в Ню Йорк, най-голямото казино и пирамида на света.

Никога в историята такъв огромен частен дълг не е бил осчетоводяван като държавен и публичен, въпреки че е натрупан от финансови мегаспекуланти и е стоварен върху правителствата да бъде плащан от обикновените хора като национален дълг. По този начин, изкупувайки фалиралите банкери, правителствата сами банкрутираха, като приоритетът на бюджетите е да обслужват дълга към банките.

Целият Трети свят е дългов роб на Международния валутен фонд. Целият Запад е дългов роб на своите централни банки.

В ерата на ръста на капитализма фокусът беше върху производствената страна на икономиката, т.е. трябваше да се контролира достъпът до капитала. И банкерите контролираха неговите доставки.

В сегашната ера на липса на ръст, фокусът на играта е върху потребителската страна на икономиката, т.е. трябва да се контролира достъпът до енергията и храната. И банкерите отново контролират техните доставки.

Преминаването от едната към другата фаза стана чрез измислената от САЩ война срещу тероризма в две части. Първата трябва да ограничи правата и свободите на американците вътре в страната, за да се предотврати социалният взрив срещу системата. Втората част трябва да създаде претекста за военна агресия на САЩ навсякъде по света, където Белият дом вижда "тероризъм".

В САЩ беше изградена инфраструктурата на полицейската държава, която трябва да се справи с евентуалния хаос и съпротива. По света САЩ готвят инфраструктурата за нова голяма война, може ядрена, като преход на човечеството към така нареченото "посткапиталистическо бъдеще".

САЩ няма накъде повече да се разпростират. Всяко разпростиране има предел.

Огромните дефицити на САЩ са доказателство, че те отдавна живеят над своите реални възможности за сметка на другите, чрез натрапването на култа към парите, удоволствието и насилието.

Неравенството е чудовищно. Днес 359 милиардера имат доход, надвишаващ съвкупния доход на 50 на сто от човечеството. Върхът на тази пирамида е глобалният мафиотско-олигархичен синдикат, на чийто връх са най-богатите крезове, които определят хода на световните процеси. Те контролират основните планетарни ресурси, купуват парламенти и правителства. И само сривът на системата може да ги унищожи.

Дилемата е или доларът ще изчезне, или светът. Но те нямат намерение да се предадат. Обратно. Готвят прехода към техния "нов свят", като са готови да сринат планетата до "кота нула", както бяха взривени от тях двете кули в Ню Йорк.

Следите на предишно престъпление се изтриват с още по-голямо престъпление.

То ще има и геополитически измерения. САЩ обграждат Русия и Китай с бази и военни провокации. САЩ бързат с разработката на новата си стратегия на "бързия глобален удар", който няма да дава възможност на Русия и Китай на отговор.

Дали ще има световна война никой не може да каже. Но от подготовката се вижда, че западният финансово-банкерски елит има намерение да остане на върха на новата глобална система със сила или измама. Новата ядрена война е предвидена от тях и може да е търсеният изход за тоталния колапс и депопулацията на планетата.

Струва ми се, че "колапсовият проект" вече се осъществява.

Приближаваме се към така наречения End game. Такава дата може да е 2017 г., която е обсъждана като "край на света" и началото на "нова ера" – новата мрачна ера на света с глобално правителство на една управляваща клика на световните финанси, на глобалната бюрокрация и насилие. Това ще е и финалното решение на социалния контрол.

Съпротивата е започнала и преминава в революционна фаза в Африка, Латинска Америка, Азия. И ще се засилва, докато човечеството има възможност да избере и наложи друго бъдеще, освен войната и финансовата олигархия.

Дали САЩ могат да спечелят тази война? Това е невъзможно, освен ако не ликвидират цялото човечество. Има симптоми, че са предвидили и този вариант.

Красимир Иванджийски


You have read 1 of your 10 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above. Issue 258, December 2016
Измамата, наречена "икономическа наука" е и идеология на лъжата
Доста отдавна се опитвам да обяснявам, че съвременната икономика няма нищо общо с реалната икономика. Тя си е чисто лихв...
    Великият разкол на църквата започна с "българския въпрос"
Причините за разкола или разделянето на единната християнска църква на Западна и Източна са се формирали в течение на ця...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2018, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com