Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

РАЗВИГОР BUSINESS CLUB
Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
По смъртност и депопулация сме първи
01.2017

Бях първият български журналист, посетил Лесото. Това стана през далечната 1986 г., когато трябваше да пътувам от Адис Абеба до Масеру – столицата на Лесото, за среща с тогавашното ръководство на Африканския национален конгрес /АНК/, водещ своята борба срещу апартейда в ЮАР и обявен от него извън закона. Заради това понякога действаха от Лесото.

Къде е Лесото? Това е мини-държава "на края на света", по-точно в югоизточния край на Африка с голяма височина над морското равнище и с лунен пейзаж.

В случая обаче пиша заради една друга причина, свързана и с България.

България вече е на първо място в света по смъртност на населението. Според последната книга на фактите на ЦРУ ние сме на второ място именно след Лесото – с 14,5 смъртност на 1000 души население. Лесото има 14,9 на 1000.

Но според нашия Национален статистически институт България е на първо място на цялата планета с 15,3 промила през 2015 г., като смъртността е около 112 000 души на година, а раждаемостта е 62 000.

Това означава, че България е и с най-големия отрицателен естествен прираст в света, което е дори по-страшно и от най-високата ни световна смъртност.

Съчетанието на двата показателя дава контурите на най-страшната катастрофа в историята на България – демографската.

Средната продължителност на живота у нас е 74,5 години, като при мъжете тя е 71,2 г., а при жените – 78 години.

Според ЦРУ населението в България към юли 2016 г. е 7 144 653 души. Разделени по етнос и произход: българи – 76,9%, турци – 8%, цигани – 4,4%, други, включително руснаци, арменци и власи – 0,7%, и 10% с неясен произход.

Структурата на населението по възраст показва, че най-многобройна е групата на хората между 25 и 45-годишна възраст, които съставляват 43,3% от цялото население. Съотношението в тази група е 1 589 183 мъже при 1 506 285 жени.

Данните се потвърждават и от здравния доклад на Европейската комисия, според който България е сред страните с най-висока смъртност от различни видове заболявания.

Според прогнозите през близките 50 години в Европа почти няма да има държави с положителен демографски ръст. Повечето ще имат отрицателен ръст, като най-зле отново ще е България със загуба на население от 33 процента – от 7,2 млн. през 2015 г. до 4,9 млн. през 2080 г., като около 50 процента от тях ще бъдат с цигански произход. Това означава, че етническите българи към 2080 г. ще бъдат под 50 процента, което ще е краят на националната държава.

Наред с България най-силен спад се очаква в Германия, Гърция, Португалия, Словакия. Рязко ще нарасне броят на хората в пенсионна възраст в Италия, Германия и Швеция.

Рекорден ще е демографският срив на балтийските държави, Латвия ще загуби 37 на сто от населението.

Най-лошите за България данни и прогнози се потвърждават със завидна и последователна жестокост.

Основата на всяка нация и държавност е човешкият фактор, т.е. демографията. Нещата в основата на България са все по-страшни. Това е отговорът на въпроса защо в началото на ХХІ век България се оказа болният човек на Европа. Раждаемостта в България падна до равнища, които не са били регистрирани и по време на войните. Българите престанаха да раждат и да отглеждат деца.

В това отношение България се превърна в класическия пример на Европа за така наречения преход от "нещо към нищо".

България е загубила не по-малко от 680 000 души през последните 10 години. За страна със 7,2 милиона души официално население това е огромна загуба. Към нея трябва да се добави и тоталната загуба на още 1,5 милиона души след 1990 г., което е рекордна депопулация не само в целия ЕС, но и в света. Това е световен рекорд. България, която имаше население от 9 милиона през 1985 г., сега има толкова, колкото през 1945 г., тоест непосредствено след Втората световна война, която беше национална катастрофа, предизвикана от монархо-фашизма.

Наред с намаляването, населението остарява. През 2001 г. 16,8 на сто от населението беше над 65 години. Само 13 години по-късно този процент нарасна до 22 на сто. Това означава, че и средната възраст на българите нараства и вече е над 40 години. Естествено и работната сила намалява.

Реално ситуацията на България е екстремният израз на онова, което се случва с повечето източноевропейски нации.

По-кризисна страна, не само според нас, не е имало в Европа през последните 90 години. Няма и да има през следващите 50 години.

Така стигаме и до по-широкия контекст на българската криза, която е само част от актуалната глобална системна криза.

Точно преди 41 години през 1975 г. в САЩ беше приет меморандум за националната сигурност № 200, в който беше поставена задачата да бъде взет под контрол ръстът на населението на планетата и да се осигури глобално намаляване на раждаемостта. Причината беше, че по-нататъшният ръст на световното население представлявала "заплаха за господството на САЩ над световните ресурси".

С разпадането на СССР и Източна Европа целта вече е постигната.

Според прогнозите на ООН, към средата на ХХІ век средната раждаемост на Земята ще падне под равнището на простото възпроизводство, т.е. човечеството ще започне да измира към 2050 г. Освен в Африка!

Дотогава България няма да я има, но Лесото ще го има.


You have read 1 of your 10 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above. Issue 259, January 2017
Ан-Нусра убива с българско оръжие
Информациите за доставка на българско оръжие от фирмата "Аркус" АД – Лясковец, за терористичната групировка Ал-Нусра /ф...
    Пощаджията ни донесе
- Това е мой човек.Майк Тайсън, за Доналд Тръмп- Режимът знае, че, ако не завърже жените, те ще му нанесат щети.Ширин Еб...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2018, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com