Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
На преден план излезе прелатурата Opus Dei
02.2017

Един от най-важните процеси в живота и дейността на Ватикана през последните десетилетия е излизането на преден план на Opus Dei, заменил Ордена на йезуитите, който в течение на четири века играеше ключова роля в контрола над елита. Това стана възможно благодарение на уникалните особености на Opus Dei, който е засекретен до такива степен, че в Испания, откъдето е родом, е наричан "бялата мафия".

Създаденият през 1928 г. от испанския свещеник Хосемария Ескрива де Балагуер (1902 – 1975 г.) Opus Dei беше нов тип орденско обединение и първа секуларна организация на католическата църква, утвърдена с указ от Пий ХІІ през 1947 г. Освен духовенството Opus Dei включваше и миряни, които можеха да придобият святост, изпълнявайки по съвършен начин своите професионални задължения в обществена среда.

Този стремеж към успеха в светско общество и материалния свят обуслови и интересът на Opus Dei към икономиката, банковото дело, участието в държавните органи на властта, както и особеното внимание, което се отделяше на училищата, университетите, подготовката на мениджъри, експерти по финансите и така нататък.

Много изследователи определят учението на Ескрива като католически вариант на калвинизма. Заедно с това някои еврейски източници сочат неговата близост до юдеизма. Заради това опонентите на Ескрива го критикуваха заедно с Opus Dei за таен юдеизъм.

Наред с това през 1994 г. колумбийското издателство Orion публикува книгата Opus Yudei, в която се анализираха връзките между финансовите операции на Opus Dei и международния юдеизъм и се разкриваше, че символиките и терминологията на ордена в голяма степен са заимствани от юдейските кабалистични обичаи.

Друга особеност на Opus Dei, която даваше висока ефективност на неговата работа, се свеждаше до факта, че орденът беше създаден по модела на сектата, в която централизираната йерархия и желязната структура на управление бяха съчетани с мрежеви тип на организацията. В резултат, членовете на Opus Dei се оказаха в затворен свят, абсолютно уверени, че именно в него ще постигнат пълна свобода на самореализация.

В края на 60-те и началото на 70-те години позициите на Opus Dei укрепнаха до такава степен, че Ескрива си постави задача да осъществи дълбоко проникване в църквата, като главен канал стана Римският център за срещи на служителите на култа (CRIS), превръщайки се в елитна организация, в която ставаше обработка на перспективните представители на духовенството.

В тези условия Opus Dei изработи нова стратегия, свеждаща се до това, че не атакуваше пряко своите съперници от либерално-масонската групировка, а поддържайки папската линия за укрепване на "Солидарност" формира друг по-мощен финансов католически полюс, за което беше създадена нова финансова мрежа в швейцария, чиято главна опора стана банката Готтардо.

Мрежата IOR – Ambrosiano – масонството трябваше да бъде заменена от нов съюз IOR – Готтардо – Opus Dei, което застрашаваше позициите и финансовите интереси на значителна група лица във Ватикана. Така че покушението срещу Йоан Павел ІІ на 13 май 1981 г. беше резултат от сблъсъка на много фактори от вътрешната борба за власт между различните фракции във Ватикана и техните разклонения към масоните и ЦРУ, към наркотрафика през Турция и към Израел. Най-вероятно това намери и краен израз в острата борба в ръководството на Ватикана, част от което беше враждебно на Йоан Павел ІІ и неговото ориентиране към Opus Dei. Още през ноември 1981 г. папата разпрати конфиденциално-информационно писмо, в което съобщи, че е решил да даде на Opus Dei статута на лична прелатура. На 28 ноември 1982 г. (денят, който Opus Dei след това нарече исторически) Йоан Павел ІІ прие апостолската конституция Ut Sit 8, според която на ордена най-накрая беше даден статут на персонална прелатура. И до днес Opus Dei е единствената персонална прелатура в католическата църква.

Така Opus Dei се превърна в привилегирован елитен отряд на Йоан Павел ІІ, което беше запазено и при Бенедикт ХVІ. Той стана църква в църквата.


You have read 1 of your 10 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above. Issue 260, February 2017
Нещо много важно става зад стените на Ватикана
На 8 януари папа Франциск, според някои вътрешни източници, трябваше да направи важно "Обръщение към епископите, свещени...
    "Черният папа" на йезуитите се оттегли
На 30 май 2014 г. така нареченият "черен папа на йезуитите", считан за "най-могъщият човек на планетата", изненадващо се...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2018, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com