Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Досие - актуална тема
Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Въздух под налягане 15:1
11.2017

Неравенството се увеличава с развитието на капитализма.

Този извод не беше направен в Куба или КНДР, а в бастиона на световния капитализъм – Англия.

Откритието на техните учени трябва да радва сърцето на всеки "ляв човек". За да бъде ликвидирана всяка капиталистическа държава не са необходими Маркс, Ленин, Сталин и Мао, а само богатите да са максимум седем пъти по-богати от бедните.

Откритието е на Ричард Уилкинсън – професор от Нотингамския университет, и на известния епидемиолог д-р Кейт Пикет – от университета Йорк, които разработиха теория за "всички неща и всякакви взаимовръзки".

Така в люлката на световния капитализъм беше измислена теория, според която всички обществени явления – от броя на убийствата, през глобалното затопляне чак до надебеляването, може да се обясни със социалното неравенство.

Значи, обществените явления не се обясняват с битката между капитала и пролетариата, между богатството и нищетата, не с някакви макро- или микроикономически показатели, а само с разликите между приходите на богатите и бедните.

Това отрича и класиците на капиталистическата икономическа теория като например Милтън Фридман, според който, колкото богатите са по-богати, толкова по-добре живеят всички, в това число и бедните.

Но Пикет и Уилкинсън твърдят, че не трябва да се позволи на богатите да забогатяват, тъй като от това става по-лошо за всички.

Значи, по-добре е когато сме по-равни. А най-добре е когато сме най-равни. С една дума – да живее реалният социализъм.

На основа на данни на ООН, УНИЦЕФ, Световната банка, Световната здравна организация, Уилкинсън и Пикет разработиха анализ под заглавието "Уравниловката – защо по-изравнените общества почти винаги се справят по-добре". Според тях, Англия ще рухне, тъй като е една от най-неравните общества на западния свят.

/За съвременна България, въпреки че авторите не се интересуват от нея, перспективите също са мрачни, тъй като имаме една от най-големите разлики между богатите и бедните в Европа и света./

Уилкинсън и Пикет използват така наречения квинтилов показател, т.е. сравнението колко пъти 20 на сто от най-богатите печелят повече от 20 на сто от най-бедните.

Вторият критерий за измерване на социалното неравенство е коефициентът на Гини, опиращ се на "кривата на Лоренц".

Заедно двата критерия се наричат "лейкеновски" – от срещата през 2001 г. в Лейкен, където ЕС прие 18 статистически критерии за измерване на общественото неравенство, което от своя страна е елемент на лисабонската стратегия, задължаваща всички страни-членки да се борят с бедността и общественото елиминиране на най-бедните. Чист комунизъм.

Цитираните учени сравняват 22 най-богати държави. "Най-равната" държава Япония. 20 на сто от най-богатите японци печелят само 3,4 пъти повече от 20-те процента от най-бедните.

Следват Финландия, Норвегия, Швеция и Дания.

В долната част на първо място са САЩ – 8,5. Следват Португалия – 8, Англия, Австралия, Нова Зеландия, в които 20 на сто от най-богатите печелят 7,2 – 6,8 пъти повече от най-бедните.

Оттук идва и основният извод – почти всичко, което става в обществото има връзка с тези цифри.

Според авторите, 83 на сто от анализите за цели народи потвърждават негативното съотношение между разликата в приходите и здравето на населението.

Същото се отнася и за социалните и всякакви други пороци.

Нещо повече. Колкото неравенството е по-голямо, толкова по-богатите са по-зле, отколкото в по-равните страни.

Какво произтича от всичко това за нас? Нищо добро.

Споменатият квинтилов показател за България е около 8 пъти, т.е. един от най-големите в света за социалното неравенство. Тук сме на едно от челните места в Европа и изпреварваме Франция, Испания, Холандия, Германия, Швейцария, Ирландия или Гърция. Заради това във всичко друго сме на последно място на континента, т.е. България е едно от най-силните потвърждения на теорията на Уилкинсън и Пикет.

Но нещата са още по-унищожителни, ако се вземат предвид 10-те процента най-богати и 10-те процента най-бедни. Тук разликите са още по-големи.

На първо място е Мексико с непостижимия резултат 26:1, на второ са Турция със 17:1, САЩ – 16:1.

За България този показател е 15:1, т.е. най-богатите 10 процента у нас печелят 15 пъти повече, отколкото 10-те процента най-бедни.

Цяла Европа е далеч зад нас с общ показател 8,9.

Тук се виждат и причините за социалните успехи на "равните държави", като Швеция и Дания, където този показател е 5:1, т.е. най-богатите печелят само 5 пъти повече от най-бедните.

Както се вижда, съвременна България е едно от най-неравните общества не само в Европа, но и в света. По неравенство ни изпреварват само Мексико, Португалия, Турция и САЩ. Заради това имаме най-голямата смъртност сред новородените в Европа на 1000 раждания, най-голям брой затворници на 100 000 жители и най-голям процент от населението, нуждаещо се от психиатрична помощ.

А българските училища от няколко години са на първо място в Европа по отношение на насилието, пушенето, алкохола и регистрираните психосмущения.

И накрая един въпрос към онези българи, които в изборите гласуват за мафийката ГЕРБ – Какво имате в главите си? Отговорът е въздух под налягане в съотношение 15:1.


You have read 1 of your 10 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above. Issue 269, November 2017
Пощаджията ни донесе
- Не всичко, което се случва, има смисъл. Често и самият живот няма смисъл.Алекса Чанг, британски модел- Постигнатото от...
    САЩ в Прибалтика и Черно море
Като допълнение на прехвърлянето на части от 4-та пехотна дивизия на армията на САЩ американците продължават да увеличав...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2018, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com