Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Геофизика и геополитика
Геофизическата обстановка в Черно море
Геофизически анализ на "Строго секретно"

Преди известно време разгледахме геофизическите опасности, криещи се във водите на Черно море за крайбрежните държави и въобще за Европа. Заради големия интерес ще продължим да следим тази тема...

...Черно море е най-големият в света меромиктичен, т.е. неразбъркващ се, водоем, чиято горна част, с мощност до 150 метра, е наситена с кислород и е отделена от по-соления, наситен със сероводород по-ниско разположен пограничен слой /хемоклин/, т.е. границата между аеробната и анаеробната зони.

Водният баланс на Черно море, чиято соленост в горната му зона е около 18 процента, се повишава в дълбочина до 22 процента и се характеризира със следните показатели:

  • атмосферни валежи /230 кубически километра годишно/;
  • постъпване на вода от Азовско море /30 куб. км годишно/;
  • континентална, в това число и речно, вливане /310 куб. км годишно/;
  • изпарение на водата от повърхността на Черно море /360 куб. км годишно/.

В резултат, през пролива Босфор става постоянно изтичане в Мраморно море от около 210 куб. км годишно.

Срещу горното течение, формирано от по-малко солената и по-лека вода на Черно море, в дълбочина на пролива действа обратно насрещно течение. То захранва долните хоризонти на Черно море с по-солена вода и е източник на неотдавна откритата от учените подводна река, която няма название, с широчина 900 метра и дължина 68,5 км, локализирана на дълбочина около 35 метра и пренасяща колосален обем от вода, 350 пъти по-мощна от Темза. В руслото й има прагове и водопади. Водата на тази река е няколко градуса по-хладна от околните дънни води на Черно море.

Сероводородът /Н2S/, чиято концентрация във водите на Черно море е от 0,19 мг до 9,6 мг на литър, постъпва от няколко източника. Този агресивен газ, запълнил почти в 90 процента морето, се създава в резултат на преработката на сулфатредуциращите бактерии и натрупванията в долните слоеве на морето от органогенни вещества.

Сероводородният газ постъпва заедно с метана и други газове през зоните на тектоничните резолюции и пукнатини на морското дъно. Попълва се и от изригванията на подводните кални вулкани.

Биещите от дъното газови фонтани и газови факли /наричат се и сипи/ бяха открити през 80-те години на ХХ век. Днес те са над 4000. Като правило са разположени на дълбочина от 50 до 700 метра, височината им не надминава 200 метра. Повечето от тях не достигат повърхността на морето и съставят групи от няколко струи, образуващи своеобразни завеси или гори. Известни са и случаи на пряко излизане на метана на морската повърхност.

В състава на газовете преобладава метанът /94 – 98 процента/, пропанът, изобутанът, азотът и въглеродният газ.

Корените на калните вулкани достигат до дълбочина 9 км.

Метанът на калните вулкани може частично да има биогенен произход и е продукт на жизнената дейност на едноклетъчните организми. Заедно с метана и пропана в Черно море се отделя и сероводород. Други източници могат да са нефтените и газови залежи, както и газовите хидрати на морското дъно.

Дълбоководните утайки в Черно море и газовите хидрати бяха открити за първи път през 1972 г. Сероводородът се дължи най-вероятно на името на Черно море, т.е. "черната утайка" от сярно желязо FeS. Според оценките в морето има концентрирани 3,1 млрд. тона сероводород.

Съществува мнение, че дълбините на Черно море са безжизнени. Но последните проучвания опровергават това мнение. Присъствието на сероводород не означава, че Черно море е непригодно за живот. Фауната на Черно море е обилна, въпреки че е по-бедна от средиземноморската. Тук живеят 2500 вида животни /в Средиземно море – 9000/, в това число 500 ракообразни, 160 риби и млекопитаещи, 500 вида едноклетъчни, 200 вида миди и т.н.

Растителният свят на Черно море е представен от 270 вида различни видове водорасли.

Поглъщащите сероводорода бактерии са два вида – безцветни и оцветени. В условията на спокойно море тези бактерии блокират даже най-малкото излизане на агресивния газ на повърхността. Но този механизъм често се нарушава при силни вълнения на морето, земетресения и техногенни катастрофи.

Сероводородът е безцветен и опасен за живота, горещ газ с плътност 1,41 г/л при 20 градуса по-тежък от въздуха. Според учените повдигането на сероводородната зона е от около 2 метра годишно.

В обозримо бъдеще най-значимите заплахи за Черноморието може да бъдат разделени на три групи – природни, техногенни и военно-терористични.

Природните могат да са земетресенията.

Техногенните са свързани с възможни аварии на морски сондажни платформи за добив на ресурси, както и с аварии на флоти.

Терористичните могат да са свързани например с взрив на ядрен заряд на дъното на Черно море.

Учените от 100 години не могат да стигнат до единно мнение за източника на сероводорода и метана в недрата на Черно море, както и за причината на процесите в тънките горни слоеве на морската вода. Засега се коментират само резултатите от наблюденията и че дебелината на горния утаен слой на водата на места надминава 10-15 метра. При силни щормове сероводородът се издига на повърхността и жителите на крайбрежните зони чувстват характерната миризма.

И днес в Черно море се фиксират аномални вълни. При пълно затишие в открито море за броени секунди се появяват огромни валове с височина над 25 метра, които също така мълниеносно изчезват. Водата просто внезапно кипва и след секунда над нея се появява вълна, която може да погълне 9-етажен дом. След това този колос бързо изчезва. За разлика от цунами, те се появяват стихийно и не подлежат на прогнозиране.

Ще припомним ялтенското земетресение от 1927 г. Освен страшните по своите мащаби разрушения от 70 до 100 процента, то показа на човечеството таящата се в дълбините на Черно море заплаха. Епицентърът на земетресението тогава беше в морето, където минават многобройни тектонични разломи. В резултат на трусовете на повърхността започнаха да излизат стълбове от сероводород и метан.

Едновременно над морето имаше буря с гръмотевици, биещи право във водата, откъдето към небесата се издигнаха огромни огнени стълбове с височина 500 – 800 метра. Огънят се простираше на десетки километри в морето. Истински библейски ад.

Ако подобно земетресение се случи в наши дни, то ще завърши с глобална катастрофа. В резултат на първичния трус ще стане обемен взрив на метана и сероводорода. Заради състоянието на кората на планетата това ще доведе до силни тектонични промени и движение на литосферните плочи, които ще предизвикат разрушителни трусове и цунами по цялата планета. Освен това в атмосферата ще бъдат изхвърлени милиарди тонове концентрирана сярна киселина.

Счита се, че ахилесовата пета на САЩ, заедно с тях и на цялото човечество, е Йелоустоунският супервулкан. Някои експерти даже изчислиха с каква сила е необходимо да се нанесе ядрен удар в американския национален парк, за да се предизвика неговото изригване.

Но други учени изчислиха, че за взрив на сероводорода в Черно море е достатъчен ядрен заряд с мощност равна на ядрена бомба, унищожила Хирошима, т.е. до 18 килотона тротил. Последствията ще са съпоставими с последствията на сблъсък на Земята с астероид с маса само 2 пъти по-малка от масата на Луната.

Технически в Черно море е възможен и още един вариант за развитие на събитията – взрив на ядрен заряд с малка мощност на морското дъно, който никой няма да забележи освен приборите, или някакво природно събитие, например земетресение. След няколко часа на брега ще се почувства миризмата на развалени яйца. А след едно денонощие в братска могила ще се превърне не само Черно море, но и всички крайбрежни райони до 500 км от крайбрежието.


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 271, January 2018
Оръжие, което ще стига до САЩ за 14 минути
Секретен хиперзвуков въздушен тунел, наричан "хипер дракон" ще помага на китайските военни да симулират хиперзвуков поле...
    Замръзналите подводни кратери в Арктика
На дъното на Баренцово море в Северния ледовит океан, миещ бреговете на Русия и Норвегия, океанолозите откриха големи хъ...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2020, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com