Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Тема на месеца
Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
50 години контрареволюции – преходът към пропастта
04.2019

Продължаваме нашата аналитична поредица – 50 години контрареволюции, която представя широкия фон от вътрешни и външни фактори, довели до събитията в България на 10 ноември 1989 г. Същото се отнася за краха на СССР и другите социалистически страни и началото на контрареволюцията в тях. И не само.

***

30 години са доста голям период, през който България би трябвало да е отишла много напред. Но това не се случи и България продължава да затъва в блатото на грабежа, изостаналостта и корупцията. Възможностите за излизане от него стават все по-малко.

Почти 30 години след 1990 г. всичко в България е замръзнало или се движи назад.

Всичко е сбъркано тотално.

Властта е бандитска, обществото е пропито от корупция, държавният апарат не изпълнява никакви социални или съзидателни функции и премина към злокачествен паразитизъм.

На България й беше отредена ролята на загиваща нация в сценарий, подпомаган от появилата се след 10 ноември "нулева политическа класа", изродила се в мафия, която продължава да присъства на политическата сцена.

Вече 30 години живеем в "нова България". Цяло поколение българи не помнят времената на социализма. За тях персонажите от онези процеси и събития са твърде далечни, за да бъдат реални. Даже по-възрастните трябва да си напрягат паметта, за да си спомнят времената на "реформата" и "прехода".

Но днес, а вероятно и в бъдеще, мислещите хора ще бъдат измъчвани от въпроса, какво се случи, какви бяха причините и накъде вървим.

Отговорът на тези въпроси не е лесен. Ясно е, че в България след 1990 г. се появи капитализъм, който беше наречен бандитски, разбойнически, грабителски, хищнически, криминален, олигархичен. Регресът ни върна не към капитализма, а към феодализма.

През 1989 г. беше извършен контрареволюционен преврат – политически, икономически , социален.

Онова, което стана в СССР и социалистическите страни, беше без прецедент в историята на човечеството. Едва ли ще има такава контрареволюция и в бъдеще. Системата беше обезглавена.

За България този преврат беше особено тежък, тъй като се съпровождаше и от геополитическа контрареволюция, т.е. насочване към пагубния евроатлантически либерален модел.

В резултат на извършения през 1990 г. либерално-реформисткия преврат в България настъпи грандиозен грабеж.

Според изчисления на нашия икономически екип, българите бяха ограбени с около 1 трилион евро.

България и българите са на последно място в Европа по всички възможни показатели на жизнени стандарти.

Данните са унищожителни – пропастта се задълбочава, изпреварени сме вече от всички.

Това е "заслугата" на мафията, превзела властта, администрацията и парите на българите.

Някои придворни на мафията "икономисти" обясняваха, че до 2040 г. заможността на средния българин ще нарасне със 70 процента. Вероятно прогнозите им се основаваха на подобни анализи в Европа, които отразяват така нареченото забогатяване чрез наследство, пари или недвижими имоти, т.е., че до 2040 г. населението на България ще намалее, което е истина, и, че родителите ще оставят наследство на децата. Значи, в бъдеще ще сме по-малко и нашето богатство ще е по-голямо в преизчисление на един българин, което не е истина, а е поредна лъжа и глупост.

Истина е, че на Запад този процес е от поколения, т.е. наследяването от децата на богатството /ако го имат/ на родителите.

У нас новото поколение би трябвало да има също шанс да наследи от своите родители онова, което те са спечелили след 1989 г. Така е на теория. Но на практика нещата са точно обратните. Защото, както вече неведнъж писахме, след 1989 г. България и българите бяха ограбени и направо унищожени, т.е. онова, което децата ни ще наследяват няма да има никаква стойност, ще се обезценява на фона на стойностните оценки в Европа.

Евентуалната структура на наследяването и даренията са спестяванията, жилищата, обработваемата земя, леките коли, друга недвижимост, финансовите активи.

Ако се приеме 1990 г. за изходна точка, докато в Европа всички тези фактори имаха растяща тенденция, през изминалия оттогава период само в България всички те имат намаляваща тенденция, в абсолютни и относителни оценки.

Загуби има при спестяванията, жилищата, обработваемата земя, леките коли, финансовите активи – средно с 45 процента, т.е. онова, което през 1989 г. е било оценявано за 100 лева днес има стойност 55 лева. Общо загубите са около 300 милиарда евро, без да се взима предвид инфлацията.

Още по-лоша е прогнозата. При всички европейски страни забогатяването от споменатото наследство ще има растяща тенденция, само в Българя няма да има забогатяване от наследяване, т.е. ще има абсолютно и сравнително обедняване и обезценяване на личните и обществени активи. Нещата са страшни.

Най-оптимистичните прогнози сочат, че до 2035 г. онова, което българите ще получат като наследство или като дарение, ще бъде обезценено спрямо 2017 г.:

  • паричните спестявания – с 40 на сто;
  • жилищата – с 42 на сто;
  • обработваемата земя – с 27 на сто;
  • леките коли – с 37 на сто;
  • други недвижимости – с 15 на сто;
  • финансовите активи – с 24 на сто.

Общо обезценяването на наследството в посочените категории ще възлиза на около 250 милиарда евро.

С една дума, общо след 1990 г. до 2035 г. мафията не само ограби и унищожи България, но и ще обезцени всичко, което имаме и евентуално ще имаме до 2035 г. с около 550 милиарда евро.

Да не забравяме заграбените и унищожени активи от времето на НРБ за около 400 млрд. евро, т.е. общо унищоженията са за около 950 млрд. евро, почти 1 трилион евро.

От тази яма излизане няма.

Такава цифра никой не може да си представи.

България беше ограбена, разорена, унищожена. Такива загуби не е имало в нито една война в миналото.

Това е и отговорът на въпроса "какво и защо се случи".

Онова, което предложихме под лозунга "Народът срещу мафията" беше набързо потушено, разводнено и трансформирано. Мафията, отново се спасява. Защото хората още не са разбрали истинската причина за станалото и очакващото ги.

Ще се върна накратко към близкото минало.

Някъде в средата на 1990 г. беше свикана голяма работна група на висше равнище за анализиране на започналото социалдемократизиране на партията и държавата. И единственият икономически и идеологически анализатор сред новопръкналите се по онова време нови икономисти, идеолози и политици бях аз, който зададе може би единственият уместен въпрос – за системата, те.. нищо няма да е ясно, докато не определим нашето отношение към собствеността.

Не ставаше дума за частната собственост, която в НРБ никога не е била забранена, а за огромната държавна и обществена собственост /и основни фондове/, наследство на НРБ, която минимум възлизаше на 200 милиарда долара /по днешни оценки около 500 милиарда/.

Прогнозата за съжаление се сбъдна, защото именно държавната собственост, нейното разграбване, приватизиране, унищожение, присвояване на труда и спестяванията на няколко поколения българи, стана хранителната среда на най-лошия паразит – мафията.

Мафията е безпартийна, безнационална, без цвят и без мирис, тя е мафия, покровителствана от своите господари на Запад, чиято цел беше да превърнат България в труп, тъй като за нея в техния Нов ред нямаше място.

В България се появи мафия, която си има държава, която заграби и завлече държавната и обществена собственост, която по принцип дава силата на всяка съвременна държава.

Трагедията на България е окупацията ни от откровени бандити, политически кретени и икономически олигофрени. Именно това стана след 1990 г.

България попадна под българска окупация на няколкостотин маргинали, които ограбиха всичко, изработено от другите, и превърнаха страната в гангстерска джунгла, в която равнището на корупцията бие всички рекорди на континента, а жизненото равнище е на безнадеждното последно място, като данъчната тежест нарасна с 490 на сто спрямо 1990 г., а външният ни дълг – със 170 на сто.

И, докато например Чехия достигна на човек от населението 85 на сто от средното равнище за Евросъюза и отдавна изпревари Португалия, България, от една динамична икономика, се срина на последно място на континента, като изкарваме едвам 20 на сто от средната за ЕС.

Станахме съвременните роби на европейците.

Такава е действителността и думата "роби" не е метафора.

Ще ви обясним защо.

Съвременна България е съставна част от робството на глобализма. Ние сме сред онези 95 на сто от 6,5-милиардното човечество, които ще бъдат през целия си живот под робството на мизерните си доходи. Ние сме част от тези 6,2 милиарда съвременни роби.

Човек е роб, ако няма контрол над своя живот и ако е доминиран от други, независимо дали си дава сметка за това или не. Робството на приходите от наемния труд ни върна векове назад, към състоянието, в което човек, за да оцелее, трябваше да се продава като проститутка.

Това е съвременна България – окупирана от шепа бандити, осъществяващи трансмисията между глобалната олигархия и българските роби, от които 60 на сто живеят с по-малко от 2 евро дневно, т.е. с толкова, с колкото преживяват най-бедните 2,5 милиарда души на планетата.

Това е голямата картина. България е окупирана от НАТО, САЩ и ЕС, чрез българската им трансмисия, т.е. от мафията, която заграби цялата наша публична собственост и я използва за лични цели. Но и те обичат България. Как няма да я обичат? Обичат я драматично, сценично, хващат се за сърцето, бият се по гърдите, пъшкат, стенат, декламират, пеят на равнището на творческите възможности на българския Пигмалион.

Къде другаде ще видите държава, която сама унищожава своите граждани? Къде ще видите друг народ така ликвидиран от "културата" и "цивилизацията" на Европа?

Къде ще се види другаде такава територия, на която политическият и обществен живот си е чист дарвинизъм, в смисъл, че оцеляват по-тъпите и по-силни животни, като в крайна сметка остава онзи вид, който изкльопва останалите, въпреки че не му е много вкусно.

Съвременна България е новият Джурасик парк на Европа, защото българите са загубили разумната дистанция до така наречената политическа класа и позволиха да бъдат въвлечени от тези олигофрени в цирка и защото няма никаква разлика дали сте управлявани от стадо свине или от банда кретени. Как да няма?

Силата на държавата е право пропорционална на величината на държавната собственост. У нас тя беше сведена до нула, заради което и държавата е труп.

Докъде ни докараха тиквите и мутрите?

България е на последно място в ЕС по всичко. Изпреварват ни всички с много и все повече.

България е в агония. имунната й система е на нулево равнище. Отчаянието е пълно.

България е бедна, гладна, в безпътица и без перспектива. Наложеният модел унищожи държавността. България се превръща в една несъстояла се държава, българите – в несъстояла се нация.

През последните 26 години излязохме от основното русло на еволюцията, вцепенени от страх и безсилие заради шепа примитиви. Криминално-мафиотският рак пусна метастази навсякъде. Той проби и погълна държавата, унищожи обществото. В България днес няма нито една политическа или социална институция, която да не е изнасилена от управляващата мафия.

Главатарят – мафиот, охраняван от 50 себеподобни мутри, диво се озърта в необичайния за него исторически интериор – всичко това е за крадене! Заради това отново и отново се връща към властта – за да окраде и онова, което не е успял предишния път.

През тези 30 години в страната беше въведено извънредно положение и окупация на вътрешни и външни бандити.

Държавата престана да бъде партньор – корупция, примитивизъм, некомпетентност, подкупни съдилища и прокуратура, политизирани тайни служби, няколко хиляди престъпници на свобода, порочна данъчна система, разигравани под масата търгове, за да се стигне до сегашната ситуация, в която в България прилично живеят само 1 на сто, а останалите 99 на сто се лумпенизират и нямат мотивация за живот.

Съвременна Българя е АНТИдържава. И общото между нея и нормалната държавност е колкото между Христос и Антихриста.

Но същността е по-дълбока. Преди всичко е въпросът какво се случи преди 30 години. Всеки преврат от такъв мащаб изтласква на повърхността мръсотията и тинята – луди, маниаци, авантюристи, садисти, мародери, разрушители, примитиви, игноранти. Но те са само на повърхността на тектоничния преврат, изродил се у нас в най-канцерогенната му форма на мутренската държава.

Над България постепенно се спусна мъглата на новото средновековие. България стана заложник на корупцията и на просташката организирана престъпност. Чрез пълното деиндустриализиране и пълното деобразование на нацията постепенно, но неотклонно масите бяха дебилизирани с помощта на медиите, чалгата, тъпите развлечения.

Оглавихме всички негативни класации на ЕС: по корумпираност – първи, по сива икономика – първи, по скъпи кредити в ЕС – първи, по спад на трудовата заетост – първи, по скъпа енергия – първи. Последни по качество на здравеопазване и образование. Съдебната система беше превърната в изтривалка за предишните и сегашни престъпления и бандити.

Демонтажът на държавата и народа се води целенасочено, с използване на силови престъпни и криминални технологии.

По този начин беше демонтирана централната матрица на българския народ. От народа остана население или маса от хора, които нямат надличностно съзнание и колективна воля, които са загубили способността за логично мислене и откриване на причинно-следствените връзки.

Заради това в момента народът е болен и лишен от дееспособност. Но даже в това състояние продължават да му нанасят удари.

Гражданското разпадане е налице, както и разпадането на държавността.

Политическият, икономически и обществен живот е разделен на "ние" и "те". Последните са "бандити, мутри, крадци, далавераджии".

Истината е следната – след 30 години "демокрация", на българите им се повръща от всичко – мизерията, престъпната политическа класа, грабежа, мафията.

Започва взривът, макар и немощен, защото хората вече нямат сили на социално народно недоволство. Това е взривът срещу актуалната система.

Ставащото в момента са първите пробни балони. След тях ще дойдат следващите. Но даже и първите могат да се превърнат в социална лавина.

Дали това означава, че България е на ръба на социалната революция? Според всички закони тя вече е започнала.

Заради това казваме – голямата война на България тепърва започва. Ситуацията е нова – народът срещу мафията /или поне онова, което е останало от него/.

Ставащото в съвременния свят, в това число и в България, е предсмъртна агония. Това е грандиозна война в мащаба на цялата планета, защото и кризата е планетарна. Кризата е системна и може да бъде решена само с унищожение на системата.

Това е целта. Към нея всички средства са позволени, включително силовите.

Имаме шанс поне веднъж да влезем в историята с нещо истинско.


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 285, April 2019
Абе, кретени, що ручахме жабетата?
Доста отдавна посочихме, че по падащите се идиоти на човек от населението и на квадратен километър сме на първо място в ...
    Революция 2.0 е започнала. Този път заради сили в самия капитализъм
Огромните икономически проблеми след 1990 г. са само част от системната криза на човечеството, което направи пълен кръг ...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2020, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com