Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

НОВО ДЕЛО
Решаващият фактор – несправедливостта
Прогноза на "Строго секретно"

Левицата след 1990 г., с нейното пагубно социалдемократизиране, заложено от Луканов и Лилов, търси своите нови лидери и ново място.

Ситуацията е сложна, тъй като хората не могат да различат кое е "дясно" и кое "ляво".

БСП, във версията си след 1990 г., не отговаря на глобалните тенденции към олевяване на целия свят. Политическият опортюнизъм беше наложен от Първанов, Добрев, Станишев и съюзяването с Кобургготски, ДПС, Атака и т.н.

Стигна се дотам, че хората повярваха на лъжите и глупостите на пожарникар-гавазина Б. Борисов.

Основното ляво световно течение е на напълно различно място.

Най-важният въпрос, с който се сблъсква съвременната левица на глобално, регионално, национално, религиозно и всякакво равнище, е непрестанно растящата, като злокачествен рак, несправедливост.

Един от най-безмилостните уроци на човешката история се свежда до това, че когато равнището на несправедливостта преодолява някакво критично равнище, съответната цивилизация, страна или народ загиват и изчезват от лицето на земята. България е прекрачила този праг.

Причината е ръстът на бедността. Въпреки че през последните 60 години глобалната икономика и богатства постоянно растат, в България през последните 30 години расте само абсолютната и относителна бедност. Това се дължи именно на несправедливостта и преди всичко на социалното недоволство. Бедността възпроизвежда бедност. България е лидер в Европа по социално неравенство и несправедливост.

Те вървят ръка за ръка с корупцията. Същността на корупцията не е толкова в подкупа и злоупотребата със служебното положение. Тя е, че с пари може да се наруши всеки закон и да не се носи никаква отговорност. Заради това в България ръстът на корупцията е пряко пропорционален на ръста на несправедливостта.

Това е деградиране на правовото съзнание. Неспазването на закона става правова и морална норма в съвременна България.

Тоталната несправедливост влече след себе си фатални системни последствия, сред които:

  • Моралната и нравствена деградация. В условията на огромните мащаби на несправедливостта започва да доминира криминалният модел на съзнанието, алкохолизма, наркоманията, лъжата, предателството, нечистоплътността. Пороците стават добродетели, а добродетелите – обект на насмешки.
  • Загуба на смисъла на живота. В условията на тотална несправедливост рязко се изостря проблемът за личния и групов смисъл на живота. При липсата на духовни и социални координати, този смисъл не може а бъде намерен.
  • Демографско деградиране. В България от 30 години има абсолютно съкращаване на населението, дължащо се на неувереността, безнадеждността, липсата на социално обкръжение, бедността.
  • Системните психоотклонения. В условията на глобална несправедливост най-разпространената болест става депресията. През последните 30 години в България броят на хората с психични заболявания нарасна 5 пъти.
  • Форсирано маргинализиране на цели социални групи. Ръстът на несправедливостта води към трагични промени в структурата на обществото. Милиони хора се оказват ненужни заради имущественото диференциране, например пенсионерите. Друг пример е териториалното диференциране и маргинализиране на малцинствата.
  • Растяща неефективност на социалните институти. Това най-ярко личи именно в България чрез корупцията, и грубото нарушаване на човешките права и т.н.

Това означава, че всяка левица, даже българската, може да е жизнена и да успее само в борбата срещу несправедливостта и социалното неравенство.

Необходим е нов модел за формиране на обществото в България. Това е решаващият фактор за осигуряването на бъдещето на справедлива България и на истинска левица в нея. От тази гледна точка цяла България е лява. Време е това да се осъзнае и реализира.


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 296, April 2020
Най-голямото престъпление – фалшифициране на изборите /2/
Връщаме се отново към анализа от предишния брой за да припомним каква може да е измамата с фалшифицирането на изборите в...
    Градът или селото. Назад към бъдещето
Основният въпрос на нашето време е за системата, в която живеем през последните 30 години. На всички е ясно, че системат...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2020, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com