Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Досие - актуална тема
Какво ще получим от Брюксел
Анализ на "Строго секретно"

Достъпът на България до безвъзмездни средства от спасителния фонд на европейския съюз за възстановяване на икономиките на Европа (т.нар. грантове) е намалял с 1,5 млрд. евро за сметка на дългосрочните заеми. Това е резултатът за България от преговорите на европейските лидери в Брюксел.

Преговорите започнаха на основата на предложението на Европейската комисия, според което спасителният за европейската икономика фонд следваше да предостави на страните членки 500 млрд. евро грантове и 250 млрд. евро заеми. За България това означаваше достъп до 9,2 млрд. евро безвъзмездни средства и 3,1 млрд. евро дългосрочни кредити. Страните членки обаче бяха разединени за този вариант, а "пестеливите" северни държави настояваха съотношението да бъде намалено или дори преобърнато.

В крайна сметка след продължителните преговори се случи именно това – грантовете бяха намалени до 390 млрд. евро, а заемите – увеличени на 360 млрд. евро, или 48% от общата сума по антикризисния инструмент. Това удовлетвори желанието на т.нар. "пестелива четворка".

Промените в съотношението логично засяга и България, която вече може да получи значително по-малко безвъзмездни средства – 7,7 млрд. евро вместо 9,2 млрд. евро, за сметка на заемите – 4,6 млрд. евро вместо 3,1 млрд. евро.

Борисов обяви за усвояване за следващия планов период 29 милиарда евро, които "получаваме". Това е лъжливо изказване. Голяма част от тези средства могат да бъдат инвестирани единствено въз основа на Национален план за възстановяване и реформи. Такъв план ние нямаме, т.е. засега получаваме нула.

Българският премиер отиде в Брюксел без да обяви позициите, които защитава, без публично обявена платформа, без консултации с Народното събрание и депутатите в Европейския парламент, без национален план и експертен екип. Така си създаде алиби да нарече всеки резултат "успех". Което и направи.

Резултатът? "Гражданите на България – особено хората в Маришкия басейн, ще загубят много - Фондът за справедлив преход за въглищните райони беше намален четири пъти.

Парите са повече в сравнение с предишните, но имаме един нов инструмент, който е целеви. Той трябва да направи икономиката ни сравнима с икономиките на средните равнища за Европа. Просто да похарчим едни пари – не върши работа.

По-важното е не колко пари получаваме, а какво ще се случи с тези пари. Точно за това се дават парите в новия фонд за възстановяване и устойчивост. В рамките на 4-5 години в България трябва да има различно качество на живот. ЕС този път с доста условия дава парите, няма как да ги вземем и похарчим.


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 300, August 2020
Царят на идиотите
...
    ЕС вече го няма. Какъв Шенген?
С тоталната блокада от ЕС на България /заради Б. Борисов/, миражите за някакъв Шенген си остават миражи. Никой не иска и...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2020, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com