Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Досие - актуална тема
Най-напред да върнат парите /1/
Анализ на "Строго секретно"

Някои банкови източници в Близкия изток съобщиха, че по време на атаката срещу Бейрут на 4 септември, наред с пристанището, са били унищожени и редица банки с техните архиви и база данни, т.е. парите са изчезнали. Това вероятно беше и една от целите на атаката, тъй като банките в Бейрут укриват десетки милиарди мръсни пари от целия свят.

Ще припомним също така, че някои източници предполагат, че изнесените от Бойко Борисов милиарди "с чували и сакове с Фалкона" са били "паркирани" в банки в Бейрут. Трябва да се предполага, че и те са изчезнали. Същото се отнася и за парите на някои офейкали в чужбина олигарси, начело с Васил Божков .

С една дума, парите на Борисов и Божков са изчезнали, няма ги и те по никакъв начин не могат да ги докажат, тъй като по криминален начин са откраднати от България и българите, и са били изнесени нелегално в Близкия Изток и другаде за изпиране.

"Прането на пари" е едно от най-големите престъпления в света и се преследва от специални закони и структури. Законите обхващат не само извършителите, но и техните помагачи, ятаци, явкаджии, облагодетелстващи се от тази престъпна дейност, както например с избягалия банкер Цветан Василев, който, с парите на вложителите, е "изхранвал" политици, съветници, журналисти, издатели, социолози, "инвеститори", русофили и русофоби, американофили и американофоби, комунисти и фашисти, "адвокати", шпиони и контрашпиони, приватизатори и деприватизатори, клакьори и други помагачи, които са съучастници в престъплението, като най-малкото наказание е да вземат и да върнат парите.

На този проблем сме се спирали неведнъж.

Според скромни изчисления годишно в България се изпират поне 5 милиарда долара на световната мафия. Както навсякъде, така и у нас те минават през депозити в банките, приватизирани предприятия, застрахователни дружества, недвижими имоти, произведения на изкуството и др.

Според Financial Action Task Force /FATF/, действащата към ОЕСD комисия за борба с финансовата престъпност, България е сред новите перачи.

Това е световна война между Световната мафия и финансите на останалия свят.

Развитите държави и особено САЩ започнаха в началото на 90-те години борба срещу мръсните пари. Тогава започна обмен на информация, появиха се блокади за мръсните пари.

Става дума за огромна битка. Общите годишни приходи на всички мафии по света възлизат на 3 трилиона долара. За сравнение ще посочим, че брутният национален продукт на Германия е 3360 милиарда, че всички банки в света имат приходи 4 трилиона и 812 милиарда, че БНП за Франция е 2548 милиарда, че от всички продажби на леки коли се печели годино 807 милиарда, а от компютърния отрасъл – само 420 милиарда. В тази област действат десетки закони, някои от които в САЩ са The Money Laundering Control Act of 1986 г., The Antidrug Abuse Act of 1988 г., The Money Laundering Suppression Act of 1994 г., а на международната арена – Конвенцията на ООН от 1988 г., Комисията от Базел от 1988 г., Financial Task Force /FATF/ от 1990 г., Конвенцията на Съвета на Европа за издирване и конфискуване на прани пари и т.н.

По принцип пране има когато се докаже, че парите, валутата, ценните книжа произхождат от организираната престъпност, търговията с наркотици, търговията с оръжие, фалшифицирането на пари, рекет и т. н.

В началото на 90-те години у нас се опитаха да се пренесат и наркобароните от Меделин. Три четвърти от мръсния капитал по света идва от търговията с наркотици. И още тогава в някои разработки на САЩ се споменаваха Борисов и Бориславова.

Прането на пари чрез банковите институции е процес от три стъпки – пласиране, следене и интегриране. Целта е да се прикрие произхода на парите, но да се запази контрола над тях.

Първата стъпка – пласирането, е най-опасна. Целта е да се внесе голяма сума пари в брой и да се придвижи без следа през финансовата система, икономиката или данъчните "оазиси" извън страната.

Втората стъпка е следенето, т.е. да се наблюдават парите докато те се движат през банковите или другите институции чрез комплексни операции. Обикновено се придружава и от серия от електронни трансфери, които се нуждаят само от няколко секунди за внасяне и теглене от прикриващи сметки в банките по целия свят.

Интегрирането е последната стъпка, в която парите, вече изпрани и откъснати от техния произход, се движат като легитимен бизнес във финансовата система.

Шансът за успеха се определя от методите на прането. А те са много.

Според най-простата схема парите могат да бъдат изнесени от страната, от която са откраднати или "спечелени", в куфари или чанти. Това обаче могат да правят само идиоти, какъвто е "нашият случай". Физическото изнасяне на 1 трилион годишно е невъзможно, защото те са по-тежки даже от наркотиците, от които са били спечелени. Ето защо вместо да ги изнасят с куфари перачите си създават бизнес прикрития и ги внасят по сметки от несъществуващи бизнес дейности. Но има един проблем. Банките трябва да попълнят валутни финансови справки – Cash Transaction Report /CTR/ за всеки депозит в брой по-голям от 10 000 долара. Поради това перачите трябва всеки ден да правят вноски по-малки от 10 000 долара. едва ли обаче има банка, която може да бъде излъгана по този начин без да стане техен съучастник. Тогава се включват други по-сложни и комплексни методи, на които ще се спрем в бъдеще.


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 302, October 2020
Царят на идиотите
...
    Внимание: информационен концлагер
Информационната война в интернет и в цифровизирането става все по-свирепа.Максимата "който владее информацията, владее с...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2020, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com