Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Какво да правим при ядрена атака
Имате 15 минути да оцелеете
Анализ на "Строго секретно"

Войната постепенно поглъща нови държави и райони. Расте и опасността от ядрена ескалация.

Но никой от управляващите не разбира опасността и не прави нищо поне да бъдат предупредени българите – какво да се прави при ядрен взрив, ядрена война или ядрен тероризъм.

Ядрената заплаха може да дойде от няколко направления – от взрив на "мръсна" ядрена бомба, от терористи или в ядрена война от нанасяне на удари по базите на САЩ в България и съседна Румъния или по цели в Черно море.

Нямаме и гражданска отбрана, нямаме и армия, да не говорим за химически войски. Населението няма понятие какво да прави в случай на ядрена заплаха или война, противоатомните убежища са в плачевно състояние.

Всъщност никой не знае за какво става дума.

Всичко е в индивидуалната подготовка за ядрено бедствие с индивидуални средства.

Над 70 държави считат, че конфликтът в Украйна може да премине в Третата световна война. Още толкова считат, че това вече е станало.

Значи, така или иначе, става дума за неизбежна необходимост.

Мощта на ядреното оръжие от една страна е преувеличено, а от друга – недооценена. Ясно е, че е много опасно за онзи, който се намира в центъра на удара /5-10 км/ и в зоната на най-голямото радиоактивно поражение /20-30 км/.

На второ място е ясно, че при започнала ядрена война времето за долитането на ракетата до район, който ще засегне и България, зависи от мястото на нейното изстрелване, т.е. от 10 до 25 минути.

От друга страна, найлошият сценарий от преки военни действия винаги ще предшества от "заплашителен период", т.е. времето, когато започналата подготовка за бойни действия вече не може да се скрие. Тогава започва и подготовка за война от всички и от обектите на гражданската отбрана. Това означава, че налице ще са около 14 дни, имайки предвид скоростта на въвеждането на страните до най-високо равнище DEFCON.

Имаме на разположениe няколко дни за подготовка - за запасяване с храна, убежище, вода, гориво, оръжие, средства за лична защита, лекарства.

Това е и времето за необходимата начална информация.

Какво е тя?

В зависимост от начина на взривяване на ядрения заряд силата на взрива отива в различни видове енергия.

При въздушен взрив около 70 процента от енергията преминава в светлинна /в това число и невидимия спектър - алфа, бета, гама и неутронни видове излъчване/.

Подземният взрив е предназначен за унищожението на високозащитени обекти - бомбоубежища, пунктовете за управление и бункери. Заради това при него около 70 процента от енергията на взрива преминава в сеизмична вълна, т.е. в земетресение.

При надземен взрив енергията се разделя почти по равно - в светлинно излъчване и в сеизмична вълна. Светещата гъба се вижда на голямо разстояние. Лъчистата /видима/ енергия на видимия спектър поразява в зависимост от мощността на взрива, органите на зрението, кожата и предизвиква пожари.

Най-опасен е невидимият спектър, той поразява човека с алфа, бета и гама излъчване.

Най-силна проникваща способност имат бета и гама лъчите. И, ако видите гъбата, вие в този момент получавате своята порция проникваща радиация. Но за щастие нейното проникващо действие е ограничено от времето на светенето на гъбата за разлика от радиоактивното заразяване, което действа столетия.

Един от поразяващите фактори на ядрения взрив е електромагнитният импулс. Той може краткосрочно - при слаб импулс, и безвъзвратно - при силен импулс да изведе от строя цялата електроника и всички радиосигнали.

Колко време трябва да сте в убежище след взрива?

Равнището на радиоактивното заразяване ще намалява в зависимост от климатичните условия. Дъждовете например ускоряват процеса на естественото снижаване на равнището на радиацията. Но така или иначе, периодът на радиоактивното заразяване ще бъде дни и седмици. Радиацията от 800 рентгенчаса, това са минимум 4 денонощия, 240 рентгенчаса - 1 денонощие.

Официално с ядрено оръжие разполагат Франция, Великобритания, Китай, САЩ и Русия и неофициално - Израел, Пакистан, КНДР и Индия. Авиационните боеприпаси могат да са от маломощни или тактически заряди до 0,5 мегатона.

Какво да се прави, ако в града се взриви средна по величина ядрена бомба?

Тук действа методиката на Майкъл Дилън, от лабораторията в Ливърмар, САЩ.

Тя се отнася за защитата от радиоактивно заразяване, т.е. засега е само теория. Разчетена е за неголеми ядрени бомби - от 1 до 10 килотона, те.. предполага се, че след неголяма ядрена бомба градът е оцелял и неговите жители трябва да се спасяват. Това е логично - при по-големи ядрени бомби градът ще бъде унищожен напълно с неговите жители.

Например бойна глава от 10 килотона създава радиационна заплаха на 1,5 км от епицентъра, а радиоактивните отпадъци могат да стигнат до 40 км. Значи ядрената атака не означава все още мигновена смърт.

Ако видите ярък взрив, не се приближавайте до прозореца, можете да пострадате докато гледате. Взривната вълна се движи по-бавно от взрива.

Сега трябва да се погрижите да се защитите от радиоактивните отпадъци. Но при неголям взрив не ви е нужно да търсите специално изолирано убежище. След 30 минути цялата начална радиация от взрива ще изчезне и главната опасност ще станат радиоактивните частици с размер на песъчинки, които ще падат около вас.

Къде да се скрием? Както споменахме това може да е мазето на вашата къща, или здание с много вътрешни помещения, стени, книги или него подобно.

Ако се доберете до своето убежище ще се появи въпросът колко дълго да останете в него, докато заплахата отмине. Найдобре е да останете в убежището докато не дойде помощ. Говорим за малък или среден заряд и спасителите трябва да реагират и да започнат евакуация.

Но, ако никой не дойде на помощ, в убежището трябва да прекарате не по-малко от денонощие.

Дали е достатъчно безопасно да се излиза от убежището след едно денонощие? Най-голямата опасност след взрива идва от ранните радиоактивни утайки, а те са достатъчно тежки, за да падат още няколко часа след взрива. Като правило те покриват зоната в непосредствена близост до взрива в зависимост от посоката на вятъра. Тези големи частици са най-опасни заради високото равнище на радиацията, което ще ви осигури незабавно настъпване на лъчевата болест. С това те се отличават от малките дози радиация, които могат да причиняват рак много години след произшествието.

Ако се укриете в убежище, това няма да ви спаси от перспективата от рак в бъдеще, но ще ви спаси от бърза смърт от лъчевата болест. Освен найопасните големи частици във въздуха се запазват и много по-леки, но те не са способни да предизвикат незабавна лъчева болест, т.е. онова, което се опитвате да избегнете след взрива.

Радиоактивните частици се разпадат много бързо, така че да се намирате извън убежището 24 часа след взрива е по-безопасно, отколкото веднага след взрива.

Общо взето има три варианта на разпалването на ядрена война.

Първият е използването на тактическо ядрено оръжие срещу неядрена държава, което ще доведе до глобален реквием за човечеството.

Вторият вариант е използването на тактическо ядрено оръжие срещу ядрена държава. Отговорът ще последва веднага и ще бъде със стратегически ракети. И отново - глобален реквием за човечеството.

Третият вариант е внезапен удар със стратегическите ядрени сили по противника. Не внезапен, няма смисъл, но и тук ще последва глобална ядрена война.

При въздушен взрив с мощност 1 мегатон зоната на пълните разрушения /98 процента загинали/ има радиус от около 3,6 км, на силните и средни разрушения - 7,5 км. На разстояние 10 км ще загинат само 5 на сто от населението, а на 45 на сто ще получат травми с различна степен. С други думи, площта на катастрофалното поражение при мегатонен взрив възлиза на 175,5 кв.км.

Към март 2013 г. Русия имаше 1480 стратегически бойни глави, и САЩ - 1654.

С други думи, двете ключови ядрени държави, притежаващи огромната част от ядреното оръжие, могат практически да се изтрият от лицето на Земята взаимно, но не и човечеството или биосферата. За пълното унищожение само на човечеството ще са необходими не по-малко от 100 000 бойни глави от мегатонен клас, т.е. с две степени повече от наличното сега количество и с една степен повече от сегашната мощност.

Какво ще се случи в случай на удар по един от главните градове на САЩ с мощна ядрена бомба?

Според капацитета на "огнения щорм", ако атомен боен заряд се взриви над голям съвременен град, светлинното излъчване и мигновеното нагряване на атмосферата ще предизвика страшни пожари на огромни площи, наричани "огнен щорм" или "огнена буря". Това означава, че пожарът ще стане толкова горещ, че самият град ще се превърне в гориво за огъня. В общата съвкупност при това горене ще се отдели много повече енергия, отколкото от самото ядрено оръжие.

Горящият асфалт и горящите здания ще се превърнат в милиони тонове разтопени сажди и материя. Този област постепенно ще се издигне в стратосферата на разстояние 20-40 км над земната повърхност. Частиците от сажди ще бъдат ниско дисперсни, т.е. толкова големи, че няма да пропускат слънчева светлина. Това ще предизвика допълнително нагряване на тъмния облак, под който ще се образува зона на микроклимат. Там няма да има нито дъжд, нито вятър, нито светлина. За изчезването и разнасянето на облака ще са нужни няколко десетилетия.

В случай на по-голям конфликт с повсеместно използване на заряди от стратегически клас ще се получат температури максимум от ледниковия период, и даже по-ниски.

Вторият проблем се свежда до това, че нагряването на атмосферата ще разруши до 50 процента озоновия слой, произвеждайки изменения в скоростта на химическите реакции, които произвеждат озон. В загубата на озона от стратосферното затопляне ще е постоянно в целия свят. В резултат, селскостопанските култури и природните екосистеми ще се сблъскат не само с температурите на замръзването, но и с интензивна ултравиолетова светлина от Слънцето заради намаляване на озоновия слой.

При ядрена експлозия компонентите на оръжието достигат температура от няколко десетки милиона градуса, което е еквивалент на центъра на Слънцето. Температурата на химическите експлозии е най-много 5000 градуса. Цялата материя преминава в газово състояние в началния обем на оръжието, като създава огромно налягане. В милионна от секундата огромни количества радиационна енергия се освобождават и поглъщат от атмосферата, формирайки гореща светеща маса или огнена топка.

Наблюдателите на началните ядрени опити забелязаха, че огнената топка на 1-мегатонна бомба е няколко пъти по-ясна от Слънцето на разстояние до 80 км. След това огнената топка бързо расте и се издига. След една минута тя достига 6,5 километра. През това време газовете се концентрират и отново формират частици. Ако оръжието е близо до повърхността, движението нагоре ще изтегли земя, прах, камъни и други материали в радиоактивния облак. Това е смесица от прах, вода от атмосферата и взривни продукти от самото ядрено оръжие.

Ако даже 1 процент от енергията на 1-мегатонова бомба изпари материята на повърхността, около 4000 тона материал ще се прибавят към облака.

Еквивалентът на издигнатата вода към небето от море или езера ще бъде около 20 000 тона. Ранното падане на видимите частици става обикновено до 24 часа. Следва забавеното радиационно замърсяване, което може да обхване целия свят.

Веднага след експлозията се появява шокова вълна от сгъстен въздух от 17 км, изминаваща 4,5 км през първите 10 секунди. За 50 секунди тя изминава 19,3 км и все още се движи по-бързо от звука.

Вторичната взривна вълна, причинена от първата, също е много мощна. Там, където двете вълни се срещнат, е най-високото свръх налягане. След експлозията, една бомба от 1 мегатон ще унищожи всичко до 2,2 км от нулевата зона, т.е. точката директно под експлозията. Ветровете достигат скорост от стотици километри на час.

Оръжието излъчва и термична радиация, като хората могат да бъдат изгорени до 13 километра.

Допълнително се появява и ядрената радиация. Взривът излъчва неутрони и гама лъчи. Гама и бета радиация се излъчва от разлагането на радиоактивните частици. Взривната част на бомбата произвежда предимно неутрони.

Основните разрушения върху сградите са изравняване със земята. Свръх налягането на бомба от 1 мегатон до 7 км упражнява сила от около 180 тона върху стена на средна къща. Хората обикновено са наранявани и от удара на въздушната вълна.

Какво да се прави при ядрена война и взрив в района, в който се намирате? Може да погледнете илюстрациите по-долу.


You have read 1 of your 15 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 325, Jan-Feb 2023
Русия може да унищожи САЩ само за 30 минути
Този анализ изисква повишено внимание заради няколко причини: темата е най-важна за актуалната и бъдеща глобална стабил...
    "Курск" и "Багратион" срещу "Барбароса"
Временното затишие на фронтовете приключва и напомня затишието в навечерието на Курската битка или на двете операции "Ба...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com