Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Стратегическа прогноза на "Строго секретно"
Националната идея на България /6/
Съвет за национална стратегия

На прага на новото хилядолетие България е в изключително сложна ситуация. Сега, както никога в миналото, е необходимо да се утвърдят в нова форма приоритетите, целите и константите на историческия път и да се отнесат към контурите на новия свят, в който предстои да живеем.

България реално никога не е имала национална идея. Имало е опити за нейното скициране, за някаква народопсихология и т.н. Именно заради липсата на национална идея България стигна дъното на своето дегенериране през последните 14 години, което се дължи на пагубното ориентиране към атлантизма, американизма и ционизма.

Но през всички епохи, които са ни известни в своята реалност, може да се проследи една обща линия - това е евразиатската насоченост на българската държава и история.

Евразиатска, не атлантическа.

България е част от ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 101, October 2003
Как ви следят и подслушват
"Богат е не онзи, който е измислил колелото, а онзи, който от това е направил свой бизнес". Според този принцип вече раб...
    Изправете се!
Сривът на доверието към поредните режими е отхвърляне на целия политически, икономически и социален модел, наложен след ...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com