Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Основите на геополитиката
Какво става в геополитиката на Кавказ
Геополитически анализ на "Строго секретно"

Ситуацията в Кавказ става все по-сложна, като процесите там през близките години биха могли да взривят Евразия или да доведат целия район до окончателния стадий на балканизирането, което е и целта на САЩ - да държат в постоянно напрежение южната диафрагма на руската държавност.

От друга страна, именно големият кавказки район може да запази своята геополитическа цялост и да се превърне в съсредоточие на ефективно регионално политическо и икономическо сътрудничество.

Политиката на САЩ е ясна - активно да налага своето влияние върху различни изкуствено създадени райони, които разкъсват Кавказ на парчета. Така например аналитиците на корпорацията RAND още в началото на 90-те години стигнаха до великото географско откритие за Големия Близък Изток или Великия Среден Изток, който, според тях се простира от ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 130, March 2006
Фалшиви "супердолари"
"Супердоларите" са почти идеални фалшификати. Печатат се на същата памучна хартия като оригиналите, шумят по същия начин...
    Сахалин - студеното черно Елдорадо
Това далечно и студено място е било при царете наказателна колония. Веднъж Антон Чехов е изминал тези 8000 км, разделящи...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com