Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Земята е живо същество

Все повече учени са убедени, че Земята е жива и комуникира като другите живи същества. Концепцията, че животът трябва да се асоциира само с биологичната и органична химия е все по-изолирана.

Според геофизиците, Земята показва забележителни признаци на живот, като комуникира с вълни и отговаря на вълнова структура на комуникиране.

Най-интересната област на прилагането на механичните вълни е геофизиката. Естествените вълни, чийто източник са движенията на земната кора или дълбочинните напрежения, дават единствената информация за вътрешността на Земята и са много интересни.

Съществуването на структурни или организирани механични вълни е доказателство за жива Земя с всички признаци на живот. Те дефинират и пулса на Земята.

Това отново поставя въпроса за извънземните структури на живот. Те могат въобще да не са биологични и органични. Могат да са във формата на механични вълнови структури в кората на планета, звезда или даже "черна дупка".

Според друга теория, космическите тела са живи и се ръководят от структури на енергията на нулевата точка. Животът е центриран около нея. Всички нулеви енергийни точки са свързани от централен механизъм на интегрирано съзнание, което е основата на висшето съществуване в хиперпространството. ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 131, April 2006
Кой е направил Луната
Новите данни сочат, че Луната е по-стара, отколкото се считаше досега. Може да се окаже, че е по-стара от Земята и от Сл...
    Кайро означава Марс
На египетски "Кайро" означава и Марс, като части от пирамидите в древността са били боядисани в червено, символизиращи и...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com