Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Краят на Света на медиите
Васил Василев

TiVo, iPod, palm pilot, blog, podcаsting - тези медийни убийци постепенно нахлуха в световната масова култура, което съвпадна с тоталното пожълтяване на вестниците, телевизиите, радиата и кината. Двата процеса със своя вектор означават край на света на медиите. Да почетем с минута мълчание предстоящата кончина на основното течение на масовата култура. Всъщност това, което става и у нас е криза на вестниците и електронните медии през последните години. Хроничната болест на пациента премина в състояние на безнадеждност.

Кои бяха виновниците?

Преди всичко масовото пожълтяване на медиите в България през последните 15 години и инфантилните дискусии "защо" и "кои" показват непознаване на материята и същността на явлението.

Съществуват поне три версии за произхода на термина "жълта преса".

Според първата, в края на XIX век два конкуриращи се нюйоркски вестника са издавали комикси за "жълтото момче". Всички рисунки по онова време са били черно-бели и само дрехите на главния герой са били в жълт цвят. През 1896 г. Ървин Уордман е написал своята известна статия, в която презрително е нарекъл двата вестника "жълта преса".

Според втората версия, жълтият печат е получил своето название от цвета на хартията, на която са се печатали първите булевардни вестници. Тъй като те са били предназначени за масовия читател, издателите, за да икономисват, са ги печатали на лоша хартия, която бързо е пожълтявала.

Третата версия е най-неудобна и се асоциира с жълтия билет - специалната ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 132, May-Jun 2006
Писна ни от пишман-шпиони
Президентът Първанов е в паника. Дава си сметка, че е забъркал такава каша през последните години, че едва ли ще го преи...
    НОВО ДЕЛО
ЦРУ е помагало на Йоан Павел IIПочти никой в България не обърна внимание на едно важно за нас събитие - за излезлия в Ев...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com