Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

До краха на световната финансова система остават броени седмици
Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Крахът
Как ще живеем без долари и нефт
01.2008

Анализираме наближаващата втора Велика депресия от няколко години. Крахът вече не е далечна перспектива. Може да се рискува тезата, че до срива на световната финансова система остават броени дни или седмици. Ситуацията е катастрофална и тя реално не може да бъде спасена.

От макроикономическа гледна точка всичко е ясно - предстои колапс на САЩ. Дали ще повлече целия свят не е ясно.

От историческа гледна точка ситуацията не е нова. Това е достигане на нова фаза на прехода към поредния исторически цикъл.

Целият генезис на сегашния икономически модел на САЩ е движение от примитивния колониализъм към негови по-ефективни форми. Доларът, глобалната валутна система, Световната търговска организация - това са само текущи инструменти на колониалното данъкооблагане от САЩ на останалия свят.

Днес обаче голяма част от тези инструменти са изчерпани и трябва да бъдат заменени с нови. Замяната се нуждае от революционно преразпределение на световния ред, което няма да се хареса на много участници, преди всичко на САЩ, но ще бъде направено. Защото актуалната система на финансово-икономическите отношения е пореден изчерпан вече колониален модел.

Икономиката на САЩ стигна своя потенциален предел като симбиоза на собствена съзидателна икономика и колониална система за данъкооблагане. И двата компонента навлязоха във фазата на стратегическия колапс. Той може в най-добрия случай да бъде отложен до няколко месеца или до 2 години. Но какъв е смисълът, ако след това колапсът ще бъде още по-силен. Ето защо може да се предполага, че върхушката на САЩ вече реализира стратегия на фазов преход, т.е. на изход от сегашния икономически финансово-политически, социален и всякакъв друг световен ред, към формиране на новия ред, в който искат да заложат потенциал за експлоатация на света за още 100-150 години.

Става дума за принципно нов световен ред, а не за козметичен ремонт на съществуващите инструменти на колониален или неколониален контрол, които отдавна са изчерпали своя срок. Заради това сегашните опити за спасяване на онова, което може да се спаси, са опити за съживяване на гниещ труп. Същото се отнася и за новото "евроатлантическо единство". И то е от същата умираща опера.

Запазването на сегашната финансова система е невъзможно. Световният елит ще се опита да запази търговската система, чрез преустройство на Световната търговска организация (СТО), като ще прави всичко възможно да включи в нея и Русия.

Каква може да е алтернативата на сегашния монетарен либерализъм?

На първо място е необходимо да се уреди проблемът с единния еквивалент, т.е. мярката на стойността, чиято роля досега изпълняваше американският долар. Никаква друга валута в момента не може да заеме това място по технически и психологически причини. След краха на долара, валутите на отделните страни няма да будят доверие още дълго време. Да се създаде нещо международно също едва ли ще се получи. По никакъв начин не може да бъде и Международният валутен фонд.

Това означава, че позицията на универсален еквивалент ще се върне при златото. Заради тази причина неговата цена така бързо расте през последните години. И ще продължи да расте.

На второ място, човечеството още не е готово да се откаже от емисията, т.е. от печатане на пари, като основен инструмент за създаване на богатство и повишаване на икономическия ръст чрез стимулиране на потреблението (по-точно световните финансови елити не са готови). Заради това най-вероятно светът ще бъде разделен на валутни зони, като всяка от тях ще има главна зонална валута, с роля аналогична на онази, която днес играе доларът. Тези зони ще действат помежду си чрез зоналните валути, които ще бъдат привързани към златото.

На трето място, главният политически проблем през близките години ще стане определянето на зоналните валути и границите на валутните зони. Някои вече са известни. Доларът и еврото ще останат, въпреки че границите на еврото са под въпрос.

На четвърто място, главният въпрос са Китай и Русия - дали ще съумеят да създадат свои собствени валутни зони на юана и рублата. Рублата има по-големи шансове да направи това, благодарение на преминаване при заплащането за нефта и газа в рубли. Иначе Китай и Русия ще останат във валутните зони на Запада, чийто ефект ще продължи да бъде за тях крайно негативен.

Реално, през последните 1,5 години в света вече беше създадена в 50 на сто инфраструктурата на независими от долара валутни зони. Това се отнася преди всичко за Латинска Америка и Югоизточна Азия. В Европа такава инфраструктура също има и ако започне хиперинфлация на долара от "атлантическото единство" на Меркел и Саркози няма да остане нищо.

Що се отнася до хиперинфлацията, САЩ могат да се опитат да постигнат с нея минимум една главна цел - радикално да оздравят своята икономика и финансова система, в това число:

  • обезценяване на прекия държавен дълг
  • корекция на паричната маса
  • обезценяване на пенсионните и социални задължения
  • значително съкращаване на реалните бюджетни разходи
  • обезценяване на дълговите задължения на населението и освобождаване на американците от кредитното менгеме
  • намаляване на реалната стойност на персонала и повишаване рентабилността на бизнеса
  • концентриране на националната собственост в ръцете на още по-тесен финансов елит

При евентуално решение на тази кръстословица САЩ ще решат и втората задача - ликвидиране на конкурентните световни капитали, концентрация на световните активи в ръцете на картела и елиминиране на икономиките на геополитическите съперници, т.е. САЩ ще продължат да се борят за своя долар и да налагат неговата емисия, като основно средство на световната търговия и икономически ръст. Хиперинфлационното оздравяване на икономиката на САЩ е износ на депресия към другите държави, индукция на световен енергиен колапс, спонсориране на политическо и социално-икономическо дестабилизиране на едни конкуренти и физическо елиминиране на други, доларизиране на света, глобално реколонизиране.

Заради това САЩ избират и варианта с Дългата война. Дълговете си те не могат да платят, защото ... не могат. Това са 55 трилиона долара, които дължат на всички други и на самите себе си. Това е космическа катастрофа. Но в САЩ би трябвало да разбират, че и военният сценарий е невъзможен при съществуването на ядрено оръжие не само в Русия и Китай, но даже в КНДР или Иран. Това обаче не пречи на САЩ да се правят, че вървят в рамките на силовия даже ядрения сценарий, за да могат да изтъргуват най-изгодни за себе си условия при "приземяването". Но тази търговия едва ли ще се получи, което води до загуба на време и още по-сериозно влошаване на икономическите и финансови показатели на САЩ.

Даже в тази немислима на пръв поглед ситуация може да се разгледат три сценария.

Сценарий 1. Всичко върви по естествен път. САЩ наблюдават ставащото, правят някакви безполезни движения. Резултатът е глобална криза, която връща САЩ с десетилетия назад или в най-добрия случай до равнището на Русия през 1992 г. Към миналото се отправят Европа и Япония. Но Китай и Латинска Америка нямат особени проблеми. Америка е до уши, с извинение, в лайна. Китай и Русия са на белия кон. Но този вариант едва ли е осъществим, освен ако се допусне поголовен идиотизъм на всички, които имат власт в САЩ.

Сценарий 2. Управлявана криза и преразпределение на света. В случай на успех, САЩ са целите в бяло, останалите - Китай, Индия, Пакистан, Близкият Изток, ЕС и Япония, са в смърдящата яма до уши. Русия е до пояс, но така или иначе ще вони страшно. Много неприятен сценарий за другите, но не и за САЩ.

Сценарий 3. Управлявана криза, ръководена от Китай и Русия. Това е възможно, даже е желателно. Резултатите ще бъдат малко по-лоши от сценарий 1, но по-добри, отколкото сценарий 2.

Сценарий 4. Шахматни игри с различни варианти и трикове. По същество върви многостранна търговия. Могат и да се договорят. Глобалните силови аргументи остават в миналото.

Тук обаче се намесва актуалната геополитическа и военна стратегия на САЩ - Афганистан, Ирак, стратегическите системи за нанасяне на първи обезоръжаващ удар, срещу Русия и Китай.

Целите са ясни - провокиране на хаос и нова 30-годишна война, която ще доведе до колапс на всички нации и национални държави, до съществено съкращаване на "непълноценните" раси от Източна Европа и Третия свят, до глад и болести. Ресурсите не стигат за всички. В общи линии САЩ планират да превърнат цяла Евразия в един голям Ирак, Газа, Косово, Афганистан, Сомалия, Дарфур, Руанда. И когато народите смъртно се изморят от глобалната анархия, тогава ще се съгласят с формирането на някакво световно наднационално образование с изпълнителни и силови пълномощия за въвеждането на глобален "мир и ред". Световно правителство.

Тук ще е необходим и глобализираният НАТО. Основният удар ще бъде нанесен по Русия, Китай и Индия, като най-крупни самозадоволяващи се нации. В близък план ще бъде бомбардиран Иран и върнат в каменния век.

Но този сценарий, въпреки че е реализиран от САЩ, става все по-малко възможен и все по-опасен за тях. Приближават се до разпадане, освен ако и това не е цел на цялата програма.

В САЩ не предвидиха възходът на Китай и възкръсването на Русия.

Ситуацията напомня 1911 г. - неспособност на империите да договорят сфери на влияние. Русия дава отново заявка за контрол над целия бивш СССР, над Източна и Централна Европа, части от Азия, Африка и Латинска Америка.

Европейският съюз демонстрира желание напълно да се избави от колониалния контрол на САЩ и да получи свои колониални владения в Азия, Африка и Латинска Америка.

Китай ще получи пълен контрол над Югоизточна Азия, Океания, Западна Азия, Африка и Латинска Америка. Въпросът е къде ще са колониите на САЩ, Канада и Мексико?

За САЩ това няма да е търговия, а капитулация и ще вървят към 30-годишната война. Но това е война с оловни войничета. САЩ нямат сили да се справят с талибаните в Афганистан и с шиитите в Ирак, камо ли с 3/4 от човечеството.

Над САЩ надвисва опасността от разпадане. Възможно ли е това? Във всеки случай не е невъзможно и е много по-реално от разпадането на СССР през 1991 г.

Не трябва да се забравя, че доларът е основната свързваща сила на САЩ. Неговият крах ще доведе до масови безредици на национална и религиозна основа и центробежните сили ще се ускорят. САЩ в сегашния си вид ще престанат да съществуват.

Начините на излизането на едни или други територии от единните САЩ няма да си приличат. Така например един от заслужилите сепаратисти - Тексас, е исторически метежна земя и беше отделна "Република Тексас" от 1836 г. до 1845 г., след което, заради постоянните конфликти с мексиканците, влезе в състава на САЩ. Но днес Тексас е втората по благополучие и население територия на САЩ. Очевидно, че с такъв гигант, ако стане самостоятелна държава, ще трябва да се съобразяват всички съседи.

Най-богатият щат - Калифорния, е един от най-обидените. Жителите на тази процъфтяваща територия плащат най-големите данъци във федералната хазна. Процесът на утвърждаването на независима Калифорния няма да се нуждае от много време.

Ню Йорк е най-важният център на американския делови и политически живот и периодично иска да стане независим. В средата на XIX век се появи идеята за "Свободен град Ню Йорк". Последната подобна инициатива е от средата на 2006 г.

Североизтокът на САЩ е пълен със сепаратистични настроения - Ню Хемпшир, Вермонт, Ню Ингланд.

Действащите на запад от Мисисипи латиноамерикански групи са готови за създаване на независимо Ново Мексико, страна, която ще включи минимум още четири щата и ще създаде проблем на още толкова.

Най-религиозният щат Юта е в 70 на сто мормони и те няма да останат настрана.

Друго разделение върви по линията кубинци, афроамериканци, италианци, ирландци, евреи. Ами, Аляска, Хаваите, Колорадо, Аризона, Невада, Ню Джърси, Луизиана, Алабама, Мисисипи, Южна и Северна Каролина, Тенеси, Охайо, Кентъки? Май нищо не остана? Така е, защото всичко в САЩ е в толкова нетрайна кондиция, че всеки момент може да изгърми и да се разпадне, даже преди краха на долара.

А какво ще стане, ако светът изведнъж реши, че може да живее без него?

В края на 60-те години на XX век французите при генерал де Гол натовариха всички долари, които имаха в наличност на самолет, и излетяха за САЩ. Американците обаче им обещаха, че ще ги свалят и "зелените" се върнаха в Париж. Днес опасността е по-голяма. Желаещите да върнат зелените хартийки на САЩ са повече.

Novus Ordo Seclorum - "Нов порядък на века", е латинската сентенция, написана на долара под пирамидата с онова око, което вижда всичко. В началото на XXI век обаче пирамидата вече я няма, а окото не вижда никакъв нов порядък.


You have read 1 of your 10 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above. Issue 152, January 2008
Грандиозната US-лунна измама /2/
Появилите се в САЩ информации за "находки на американските астронавти на Луната, пазени в тайна от правителството над 40...
    18 години след 10-ти ноември
Преди 18 години, на 10 ноември 1989 г., в София станаха събития, които промениха хода на нашата история. Свалянето на То...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2018, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com