Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Супероперацията Контрол на мозъка
Под прицела на ПСИ-оръжието /3/
Петър Топалов

Програмирането, обработката на поведението на хората, промяната на техния мироглед, постъпки, емоции и мисли, превръщането на човешката маса в безропотно стадо станаха мрачна реалност от съвременния живот.

Един от първите откриватели на възможностите на човешкия мозък беше Бехтерев. Той направи откритието, което можеше да обясни много от тайните на магьосниците - физическото въздействие на човешкия мозък върху живи организми. В основания от него Институт на мозъка учените се приближиха до уникални открития. ПСИ-излъчването, открито от Бехтерев, е способността на някои хора да установяват контакт, основан на "свръхсетивата" с други живи същества, като с помощта на своего рода ретранслираща енергия предават на чужд мозък свои образи, заразяват със своята емоционалност и предизвикват едни или други муску ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 152, Jan-Feb 2008
Убиец на всяко подслушване
Това последно постижение на защитната техника се купува все по-масово от фирми и физически лица, собственици на хотели, ...
    Дали моргелонс е нанотехнология
Милиарди супермикромашини, които могат да проникнат в човешкия организъм? Това вече е почти реалност.Става дума за нанот...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com