Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Защо България падна в опашката на Европа

Две години след влизането ни в ЕС в България би трябвало да започва нов етап с ново качество на живота, с модернизиране на страната и нов оптимизъм.

Какви са реалностите? Ще отговорим с анализ според най-важните обективни международни показатели, нещо което досега в България никой не е правил не само защото не може, но и защото не иска. Картината е мрачна.

Анализът е разработен в четири основни раздела - икономика, общество, държава и демография.

За първите три са използвани 25 показателя. Резултатите за 27-те страни от ЕС са преизчислени на точки, като се приема, че най-доброто равнище на дадения показател възлиза на 100, а другите следват пропорционално, според дистанцията до най-добрия.

Големият брой показатели - 25, дава достоверна и обективна картина. Този подход е по-рационален от традиционните статистически и научни разработки.

На първо място от сумата точки за отделните страни-членки на ЕС беше съставен европейски "показател на развитието 2008". България е предпоследна, изпреварва само Румъния, която обаче ни изпреварва в категориите "общество" и "демокрация".

В най-важния раздел - "Икономика", България се намира на предпоследно място в Европа. Показателят брутен национален продукт на човек от населението е изчислен на основата на официални данни. Прави впечатление и високата инфлация в България, най-висока сред всички страни от ЕС, която изяжда икономическия ръст и може да ускори банковата и ипотечна криза.

От тази таблица се вижда, че ЕС е фикция ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 154, March 2008
18 години след 10-ти ноември
В България след 1990 г. се появи капитализъм, който беше наречен бандитски, разбойнически, грабителски, хищнически, крим...
    В евробалканския терариум се появи нова опасна змия
В балканския геополитически терариум се появи най-опасното влечуго - "независимо Косово". По Балканите отново броди приз...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com