Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Световен салон
В Космоса - нещо много странно

Космическият телескоп Хабъл откри в свръхотдалечена област на вселената динамично променят своите свойства обект, който не може да бъде отнесен към нито един от известните класове небесни тела. Откритието беше направено в съзвездието Воловар от международна изследователска група за търсене на свръхнови.

На 21.02.2006 г. Хабъл е провеждал наблюдения на отдалечени съсредоточия на галактики, разстоянието до които се оценява на 8,2 млрд светлинни години. В полезрението на телескопа е бил открит обект с променлива яркост. Тя последователно е растяла в течение на 3 месеца (около 100 денонощия) и е достигнала максимум около звездна величина 21. След това е започнал обратният процес. За аналогичен период от време яркостта на обекта е намаляла около 120 пъти - до звездна величина 26 (което се вижда даже на пуб ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 161, October 2008
Киберагентите 007.com
Отвън сградата не прави впечатление. Но несъмнено тези два етажа са по-важни за сигурността на Индия, отколкото Тадж Мах...
    Психотронната сигурност на САЩ
"Технологията за въздействие върху личността и разработката на психотронни вещества трябва да станат приоритетно направл...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com