Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Кризата е само началото
Предстои депресия и преформатиране на световната икономика
Икономически анализ на "Строго секретно"

Острият стадий на световната финансова криза започна. И на всички е интересно как ще се развиват събитията. За съжаление едва ли има експерт, който да може да отговори на този въпрос.

На първо място трябва да се разбират причините и мащабите на това бедствие, за което през последните години беше разработена цяла теория.

На второ място е въпросът, докога ще продължава това безобразие. Тук отговорът може да бъде следният - от няколко месеца до няколко години, ако американският елит вземе правилното решение и спре печатането на долари въобще до 2-3 години.

Третият въпрос е какво да се прави, т.е. кога световните елити ще разберат същността на ставащото и ще вземат адекватни мерки. Тук сме песимисти. Проблемът е в това, че финансовият капитализъм, завоювал целия свят през последните 25 години, контрол ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 163, Dec. 2008
Образователен BG-справочник
България - малка територия, столицата - мръсна, границите - несъществуващи, климатични условия - неблагоприятни, админис...
    Капанът за мишките се отваря
На 15 ноември във Вашингтон се състоя срещата на високо равнище на 20-те държави с най-крупни икономики. Преди срещата т...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com