Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Дали Русия ще оцелее в кризата
Шанс има, но трябва да се кажe истината
02.2009

"Ще се измъкнем" - обеща премиерът Путин в края на 2008 г. Ставаше дума дали Русия ще успее да се промъкне през кризата.

Путин е убеден, че това ще стане. Според него през 2008 г. руската икономика и социалната сфера са завършили на плюс. Ръстът на брутния национален продукт се очаква да бъде 6 на сто, ръстът на селското стопанство - 10 на сто, на инвестициите в икономиката - също 10 на сто, средната работна заплата - с 10-12 на сто, с 33 на сто са нараснали пенсиите, като инфлацията възлиза на 13 на сто.

На фона на галопиращата световна криза тези резултати наистина са плюсови и дават шанс Русия да се промъкне през кризата. За антикризисните мерки руските власти отпуснаха 10 трилиона рубли, които се равняват на един годишен бюджет на страната. Този обем надминава два пъти натрупаните от Русия резерви, които към 1 декември 2008 г. бяха 3,6 трилиона рубли, а във фонда на националното благосъстояние - 2,1 трилиона.

Русия има шанс да преживее кризата с минимални загуби. Но според повечето експерти, след септември 2008 г. Русия също беше засегната от рецесията и едва ли ще започне да излиза от нея до 2010 г.

Разногласията в оценките на руските шансове са разбираеми. Според официалните данни отраслевата структура на БНП на Русия изглежда така: търговия - 20,8 на сто, обработващи промишлености - 19 на сто, операции с недвижимости и аренда - 10,4 на сто, добив на полезни изкопаеми - 10,4 на сто, транспорт и комуникации - 9,5 на сто, строителство - 5,9 на сто, социално осигуряване - 5,3 на сто, финансова дейност - 4,8 на сто, селско и горско стопанство - 4,5 на сто, здравеопазване - 3,4 на сто, производство и разпределение на електроенергия и вода - 3,1 на сто, образование - 2,8 на сто, комунални, социални и персонални услуги - 1,9 на сто, хотели и ресторанти - 0,9 на сто, риболов - 0,3 на сто.

Това е много уязвима структура на икономиката. Така и стана. Основният удар на кризата падна върху търговията, обработващите производства, операциите с недвижимости, добива на полезни изкопаеми, строителството, финансовите дейности, т.е. сферите, съвкупно даващи 71,2 на сто.

Това означава, че Русия трябва да се готви и за лошия вариант на кризата.

Една от основните грешки на правителството на Путин стана недооценяването на руския фондов пазар. Беше прието, че това е площадка за спекулантите. Може и така да е. Но особеността на руската борса е че на нея се търгуват предимно реални активи - нефт, газ, метали, дървесина. И именно руският фондов пазара показа най-сериозното падане през 2008 г. Според официалните данни, които отразяват курсовете на около 54 000 акции по целия свят от началото на 2008 г., са поскъпнали само 3800. Най-добрият пазар за 2008 г. беше Япония, където индексът падна само ... с 28 на сто в сравнение с 46 на сто за целия свят. С най-лош резултат завършва годината Русия, акциите паднаха със 76 на сто заради срива на цените на нефта и проблема с чуждестранните инвеститори. На второ място е Исландия, където акциите поевтиняха със 68 на сто.

Икономиката на Русия се оказа сред най-пострадалите от световната криза. В условията на паралич на финансовата система започна да буксува и националната икономика, като зимното съкращение на производството ще бъде много болезнено. По този начин Русия се присъедини и към кризата в реалния сектор на световната икономика. Цените на суровините вървят надолу, следователно и акциите на производителите няма да растат. Възможното възстановяване няма да е по-рано от лятото. Обемите на промишленото производство на Русия паднаха до равнището от 2005 г. В началото на 2005 г. се намира и фондовият пазар.

По-лошото положение в реалния сектор води до съкращаване на производството в машиностроенето, металургията, строителния отрасъл и строителните материали. Основната маса от безработните няма да са "белите якички", а представителите на работническите професии. Това е тревожна тенденция. Ако в близко време властите не пуснат отново системата за финансиране на промишлените предприятия, последствията могат да са трагични. Но при грамотна икономическа политика на държавата и недопускане на падане на вътрешното потребление, което, за разлика от други страни, продължава да е на сравнително високо равнище, спестяванията на населението могат да бъдат добро средство за амортизиране.

Сегашната криза в Русия няма нищо общо със събитията през 1998 г. при Елцин. Плюсът на ситуацията е в това, че към сегашните събития страната дойде в по-добро икономическо състояние. Минусите са в това, че кризата е с глобален характер и изходът от нея зависи от фактори, които са извън Русия.

Кризата дава и възможност за по-дълбок анализ на ставащото в Русия след 1990 г. За какво става дума?

Спецификата на Русия след 1990 г. се състоеше в това, че зеленият долар стана неофициалната религия на политическите руски елити след краха на комунизма. Те правеха всичко възможно да се интегрирант в западния свят с неговите ценности и принципи.

Друга специфика на Русия след 1990 г. беше, че либерал-реформаторите преднамерено създаваха препятствия за кредитиране на собствените предприятия с отечествена банкова система. Заради това тези години се отличаваха с тотален дефицит на кредитна ликвидност и висока инфлация. Чуждестранните инвестиции отиваха предимно в спекулативни операции.

След краха през 1998 г. ситуацията се подобри, но не задълго. Основните чуждестранни инвестиции бяха насочени да изнесат от Русия онези пари, които тя получаваше от продажбата на енергоресурси.

Нефтените пари още текат към руската икономиката, тъй като се движат със закъснение от няколко месеца, а през септември 2008 г. цените все още бяха високи. Но след това ситуацията ще се влошава.

Какъв е лошият сценарий? Заради липсата на кредитиране на икономиката в рубли, онези отрасли и потребление, които базираха на намаляващите външни финансови потоци ще изчезнат. Като следствие ще падне брутният продукт на Русия.

Изводът е един - главната тема на близките месеци в Русия трябва да стане разработката на съвършено нови механизми за развитие на икономиката, които нямат нищо общо със западния либерализъм.

Така стигаме до още един важен аспект на събитията в Русия. С идването на Путин на власт беше извършена сериозна корекция в тази либерална вяра, наследена от Горбачов и Елцин. Путин пусна проекта за постепенно интегриране в новата световна икономика, но със запазване контрола над политическото пространство на Русия чрез националната администрация. Но Путин не издигна алтернативна идеология срещу глобализма и либерализма. Напротив. От друга страна обаче отказа да предаде контрола над Русия на външен център, т.е. на САЩ. Оспорваше се не вярата в "глобалната църква", а само на пълномощията в управлението на едни или други епархии. Заради това противоречията със Запада и САЩ при Путин носеха условен характер.

Това беше формулата на Путин: либерализъм + патриотизъм = национал-глобализъм. Но такова нещо в природата на политиката и икономиката не може да съществува.

За щастие, руската икономика се интегрира с финансовите институти на Запада в много по-малка степен, отколкото някои развиващи се страни, което поддържаше геополитическия суверенитет на Русия. В икономиката този вектор доведе до укрепване на държавната политика, преди всичко в отбранително-промишления комплекс.

Този сектор, заради своя закрит характер, се оказа в най-малка степен засегнат от кризата и през 2008 г. постигна рекорден износ.

Ако се вземе предвид, че САЩ ще излизат от кризата чрез различни военни конфликти именно руският военно-промишлен комплекс може да стане опора за руската държавност на следващия етап, въпреки че това е свързано със сложни политически, идеологически и геополитически процеси, които трудно могат да бъдат предвидени.


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 165, February 2009
Русия "настръхва" с ракети
Така на Запад посрещат през последните месеци активирането на руските ракетни войски със стратегическо назначение, т.е. ...
    Сривът на имотите
Финансовата криза продължава да залива пазара на недвижимостите. Цените падат, инвеститорите са в паника, от жилищата се...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2020, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com