Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Краят на златния телец /2/
Интелектуален клуб "Строго секретно"

Живеем в период на системна криза на световния капитализъм, на западната цивилизация и на така наречения Западен проект, който си отива в отредения му от историята срок.

В основата на световната финансова криза не лежи дефект в макроикономическото регулиране, а фундаментално противоречие, заложено в самата система, което е неразрешимо.

Това е краят и на така наречения Златен телец. Съвкупният обем на капитализацията на предприятията, ценни книжа и деривати достигна такова колосално равнище спрямо което реалното стоково и ресурсно покритие на икономиката се превърна в безкрайно малка величина.

Гигантският финансов балон напълно заслони реалния сектор. Кризата на високите технологии през 2001 г., на ипотеките и разорението на крупните финансови институти в САЩ през 2008 г. станаха пълно опровержение ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 165, February 2009
Газовото изтрезняване: "Хайде, тате, да си ходим"
Тези дни срещнахме забавен анекдот. Двама пияници стоят на бара и взаимно се ругаят. Накрая единият казва на другия: "Сп...
    Учете се на обноски!
Щом сме европейци, трябва да се учим на обноски. А обноски в Европа се учат преди всичко в Англия. Англия е страна, в ко...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com