Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Все пак ни четат
И езикът ви ще щръкне
От колектива

Съвременният основен (basic) български език не е труден. С едно словесно съчетание от три думи можем да изразим всичко. Все още трябва да свалим две думи, за да се изравним с американския образец - fuck, но и за това ще се постараем.

И така, в basic Bulgarian language всичко може да се изрази с три думи - "еб.х мама му":

  • когато някой политик не ни харесва - еб.х мама му;
  • когато някой политик ни харесва - еб.х мама му;
  • когато изразяваме интерес към нещо - еб.х мама му;
  • когато изразяваме разочарование от нещо - еб.х мама му;
  • отрицателна оценка на някой мъж - еб.х мама му;
  • отрицателна оценка за някоя жена - еб.х мама му;
  • добре е - еб.х мама му;
  • лошо е - еб.х мама му;
  • нещо не сме успели - еб.х мама му;
  • нещо сме успели - еб.х мама му.

Този речник е достатъчен за съвременния българин. С него българският език става привлекателен и за чужденците, които могат да го усвоят за един ден в тънкости. Само един глагол. Направо езикът ти да щръкне... ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 Issue 178, March 2010
Перманентната скрита война
Според водещи световни публицисти, последните 10 години, т.е. първото десетилетие на XXI век, са най-тежките от два века...
    Голямата идея на Турция
Анкара хвърли бомбата на столетието. В началото на февруари турският министър на външните работи Ахмед Мавудоглу предлож...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com