Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Какво става на Земята
Къде изчезна Гълфстриим
03.2011

И така, Гълфстрийм вече го няма. Основното океанско течение на планетата вече не е с нас. Трагична случайност, техногенна катастрофа или колосално престъпление?

Никой, и в най-лошия кошмар, не би могъл да си представи, че аварията на една нефтена платформа на British Petroleum в Мексиканския залив - случайна или преднамерена, ще доведе до толкова гибелни последици за човечеството и планетата.

Тревогата за екологичното състояние на планетата премина в паника. Още повече, че още от средата на 70-те години беше ясно, че на нашата планета става глобално изменение на климатичната машина. Това касаеше всички температурни режими - влагооборотът, преразпределението на ледените маси, магнитните полюси и т.н.

Според повечето световни специализирани агенции океанското течение Гълфстрийм вече не се фиксира, т.е. такова течение няма в предишния му вид. Неслучайно сега най-секретните данни са за Гълфстрийм и стихийните бедствия.

Изчезването на Гълфстрийм има колосално значение. Това е безпрецедентно по своята важност събитие, свързано с огромни глобални, политически, икономически и военни последици.

Гълфстрийм по своя обем се равнява на всички реки на Земята взети заедно. И именно това му даваше възможност след като тръгне от Мексиканския залив да затопля Европа. Но тази печка вече я няма. Както винаги обаче хората приемат тази информация по различен начин - от яростно отричане "такова нещо не може да се случи", до скептичните насмешки на "специалистите".

Никой не бърза да бие тревога, тъй като за силните на света ще е трагично да съобщят, че в Англия и Скандинавия след няколко години ще пасат бели мечки, т.е. ще изчезне завинаги за тях всякаквав геополитическа, икономическа и демографска перспектива.

Но нещата са още по-лоши, тъй като функциите на Гълфстрийм не могат да се разглеждат отделно от глобалните процеси на Земята. Сега на планетата се формират два нови климатостабилизиращи фактора - на Север е атлантическият център за охлаждане, а в Западно-Тихоокеанския център - на затопляне. При това в зоната на Екватора водата става все по-солена и потъва в дълбочина. Пресните води, постъпващи от полярните области, са по-леки. Това може да доведе до още по-голяма трагедия - до обръщане на посоката на Гълфстрийм, т.е. процес на насрещно движение на водите от Арктика, които ще охлаждат океана до приекваториалните широчини. По този начин в Северното полукълбо вече се формира процес на обратно течение, реверс на Гълфстрийм.

В Западна Европа, Канада и САЩ зимата е безпрецедентна - снегове и студове. Всяка зима оттук нататък ще бъдат регистрирани нови рекорди на все по-ниски температури. Онова, което защитаваше целия свят от нов ледников период, така наречената термохалинна система на циркулиране или Голям конвейрен пояс, в момента в редица места на света е умряла или е в процес на умиране на други.

Отсъствието на Гълфстрийм в източната част на Северния Атлантик наруши и нормалния ход на атмосферните потоци през лятото на 2010 г., в резултат на което се образуваха нечувано високи температури в Москва и наводнения в Централна Европа, Китай, Пакистан, Австралия, Нова Зеландия.

Създаденият от BP нефтен вулкан на дъното на Мексиканския залив уби кардиостимулатора на климата на планетата и ще има трагични последици за човешката цивилизация - екологичен колапс, глобален глад, масова миграция на населението от зоните, непригодни за обитаване.

Новият ледников период може да започне всеки момент или в течение на няколко години.

Мощни циклони покриха Европа и Австралия. Сняг и ледени дъждове валят в Русия и САЩ. Не работят летища. В десетки страни беше обявено извънредно положение. Зимните ваканции вместо почивка, станаха борба за живот. Всичко това е от загубата с вселенски мащаб - на Гълфстрийм.

Тази огромна река в океана събира топлите води от Карибския басейн, заобикаля Европа и достига до Мурманск, който заради това е незамръзващо пристанище, използвано от руските военноморски сили. Разположеният малко по-нататък Архангелск обаче замръзва, тъй като до него Гълфстрийма вече не достига. Без течението Англия ще се превърне в малка Гренландия (има признаци, че това е започнало) и ще бъде покрита с многометров лед, континенталният бряг на Европа ще се превърне в нещо приличащо на севера на Русия. И за Ламанша хората ще трябва да забравят като воден път, тъй като ще замръзва.

С една дума, липсата на Гълфстрийм ще направи непригоден за живот най-развитата част на планетата.

Всичко започна на 20 април 2010 г., когато нефтодобивната платформа Deepwater Horizon, разположена в Мексиканския залив, беше взривена. Два дни след това платформата потъна и от дъното започна да изригва нефт в открито море. Колко е изтекло, не е известно. Но във водите на Мексиканския залив, където се формира началото на Гълфстрийм, попаднаха над трилион литра нефт. В историята няма подобно събитие - на внезапна и пълна смяна на природна система от неработеща система, създадена от човека. А в Мексиканския залив се появи изкуствено създадена водна система, която радикално промени такива параметри като температура, гъстота и соленост на морската вода. Това спря продължаващото от милиони години движение на Кръговото течение в залива.

Към това се прибави и химикалът Corexit, с който ВР атакуваше разлятия нефт. Вероятно става дума за 500 милиона литра Corexit и други препарати за разграждане на изтеклия нефт. Това доведе до потъмняване на цвета на водата и съответно до ръст на нейната температура.

Сега реален начин за изчистване на дъното на Мексиканския залив няма. На стотици километри нефтът унищожи всичко. Застрашен е животът на 40 милиона американци.

Какъв е апокалиптичният сценарий? Заради падането на температурата, снежната покривка ще се задържа доста по-дълго. А тъй като отражателната способност на белия сняг е около 9 пъти повече от черната земя, слънчевата светлина ще се отразява от него много по-силно вместо да се превръща в топлина. Получава се своеобразна верижна реакция, която постепенно ще доведе до това че снегът ще покрие почти цялата земя.

А след това ще започне процесът на настъплението на ледниците в сушата, по-точно "теченето" на ледниците, тъй като те текат доста бързо, със скорост 7 метра на денонощие.

Погледът върху картите показва как изглежда Гълфстрийм сега. Добре се вижда, че цикличният участък на Гълфстрийм, наричан Warm-core Eddy, напълно се е разпаднал, а вторият цикличен кръгов участък Cold-core Eddy значително е намалил интензивността си и е започнал да се разпада на отделни участъци. Освен това извитата опашка на Гълфстрийм, наричана Meander, също е започнала да се разпада и изправя.

Това води към охлаждане на Световния океан и той започва по-силно да поглъща атмосферна въглеродна киселина. Това е като при шампанското - колкото е по-студено, толкова по-малко газове излизат от него. Концентрацията на въглеродна киселина в атмосферата силно намалява, тъй като тя е основен парников газ, парниковият ефект отслабва и съответно температурата на планетата продължава своето падане.

Описанието по принцип се отнася за крайбрежните територии, т.е. тези, на които сега живеят 40 процента от населението на планетата и които произвеждат над половината от световния продукт.

И така, Гълфстрийм постепенно спира. Топлата вода не стига до Арктика и тя все повече се покрива с лед. В края на краищата покрай северния бряг на Русия ще се образува огромна ледена "язовирна стена", в която ще опират и ще спират най-мощните сибирски реки Енисей, Лена, Об. В края на XX век разливът на Лена, която не успя навреме да се освободи от леда, доведе до истинска катастрофа и унищожи град Ленск.

След образуването на Сибирската ледена стена думата "навреме" няма да съществува. С всяка година ледените задръствания на реките ще стават все по-мощни, а разливите им все по-големи.

Ледените стени постепенно ще спрат течението на реките. Водата от Об и Енисей, без да стига до океана, ще потопи равнината. Нивото на водата в новото море ще се повишава докато не стигне 130 метра. След това през Тургайския "пролив", разположен в източната част на Уралските планини ще започне да изтича към Европа. Потокът ще измие 40-метровия слой на почвата и ще разкрие гранитното дъно.

Заедно с разширяването и задълбочаването на протока равнището на младото море ще падне до 90 метра. Излишъците вода ще запълнят Туранската равнина. Аралско море ще се слее с Каспийско море, а равнището на последното ще се вдигне с над 80 метра. По-нататък водата по Кумо-Маничската падина ще прелее в Дон. Това фактически ще означава пренасочване на огромните северни реки към Европа. Към Европа ще текат 100 процента от Об и 100 процента от Енисей.

Централно-азиатските републики ще се окажат под вода, а Дон ще се превърне в най-пълноводната река на света, спрямо която Амазонка или Амур ще изглеждат като ручейчета. Ширината на новия поток ще достига 50 и повече километра. Равнището на Азовско море ще се повиши дотолкова, че ще покрие Кримския полуостров и ще се слее с Черно море.

По-нататък водата през Босфора ще мине към Средиземно море. Но и Босфорът с такива обеми вода не може да се справи. Под вода ще се окажат Турция и почти цяла България. За всичко това учените дават 50-70 години. Дотогава северната част на Русия, Скандинавия, Холандия, Дания, Финландия, Англия, Германия и Франция, САЩ и Канада ще бъдат сковани от ледници и нова ледена епоха. Някои учени са убедени, че всичко това ще се случи доста по-рано.

Но може би нещата не са чак толкова страшни. Нали подобни катаклизми със спиране на Гълфстрийм е имало в историята. Имало е, но със забавяне, а не със спиране. Така е било през малкия ледников период п рез XVII век. Тогава са замръзнали каналите в Амстердам и по Темза, Дунав и Рейн са карали кънки.

От 1621 г. до 1669 г. е замръзвал Босфорът, а през 1709 г. и Адриатическо море. Всичко това обаче са били естествени колебания на климата на планетата.

Но сега за първи път в историята катастрофата се дължи на човешка дейност.


You have read 1 of your 10 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above. Issue 190, March 2011
Как ще свърши Б. Борисов
Анкетите с този въпрос са рутинни в демократична Европа. Обикновено се правят във връзка с предвиждано скорошно слизане ...
    Криза на системата, просто и ясно, нали
Събитията в Египет и другите северноафрикански и арабски страни изненадаха цялото човечество. Засега никой май не може д...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2018, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com