Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Световна икономика
Най-голямата икономика в света е сивата "Система D"
Икономически анализ на "Строго секретно"

Световният черен пазар, тоест глобалната сива икономика, е най-бързо растящата и е оценявана на над 10 трилиона долара. В нея е ангажирана половината от световната работна сила - 1,8 милиарда души.

Според прогнозите, през 2020 г. в сивата икономика ще работят две трети от всички работници по света. Повтаряме - до 2020 г. сивата икономика на планетата ще бъде най-голямата и най-динамично развиваща се и в нея ще работят две трети от всички трудещи се на Земята, тоест тя ще е най-големият работодател за две трети от всички работещи на планетата.

Сивата икономика и черният пазар, наричан още сенчест, подземен, неформален, паралелен, включва не само нелегалните дейности, но и недекларираните приходи от производството на легални стоки и услуги и от финансови или бартерни транзакции. Това означава, че сивата икономика включва всички икономически дейности, които трябва да се облагат с данъци, ако са съобщавани на данъчните власти.

Тази икономика, която е най-голямата присъда за актуалната финансово-икономическа система на Запад, защото е нейното израждане и отрицание, както и изградената върху нея система на данъците, приходите и тяхното преразпределение в полза на световна олигархия, вече се нарича "Система D". За нея човечеството тепърва ще чува.

Това е жаргонен израз, взет от френски говорещите Африка и Карибите. Французите имат дума, която често използват за определяне на ефективни и мотивирани хора. Те ги наричат debrouillards. Когато казват, че някой е debrouillar ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 202, March 2012
Супермагистралата на дълга на PIIGS
Доминото на държавния дълг на страните от ЕС продължава да пада. По-точно, товари се на тирове, движещи се по супермагис...
    Забравете Европа, вижте какво става в Япония
Кризата в Европа и в еврозоната може да се окаже нищо в сравнение с кризата в икономиката на Япония, третата в света. Об...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com