Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Срещу човечеството се води геотектонична война

Проектът HAARP официално е програма за изследване на високочестотната активност на северното сияние. Но неофициално тя представлява най-мощен йоносферен стенд.

За да се разбере принципът на действие на HAARP трябва да се обяснят неизучени докрай явления, които стават в атмосферата. Както е известно над озоновия слой се намира йоносферата (газовият слой, обогатен с електрически частици, които се наричат йони). Но йоносферата не навсякъде е еднородна. В полярните райони на Земята тя има нееднородности, възбудени йони от газовете, които се наричат аурални. Съединявайки се помежду си, те се движат по плазмени канали по протежението на силовите линии на магнитното поле на Земята. По-просто казано, при нагряването на отделни участъци на йоносферата с дебелина няколко десетки метра, се образуват аурорни структури, изкуствени йонни облаци, които могат да се използват като оптически лещи за отразяване на мощен радиолъч към отделни участъци от земната повърхност. При това далечината на действието на този лъч е практически неограничена.

HAARP е замаскирана идея за създаване на лъч с огромна мощност, геофизическо оръжие, чиито принцип на действие се основава на използването за военни цели на процесите, ставащи в твърдата, течната и газообразната обвивки на Земята. Премествайки фокуса на лазерния лъч може да се управлява изкуствено създадения в йоносферата плазмоид (локализирана област на високойонизиран газ) или кълбовидна мълния. С други думи, с помощта на грамадни съоръжения ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 208, Sept. 2012
"Диханието на дявола" – най-опасният наркотик
Дегенерирането на наркотиците продължава. На пазара се появи най-опасният от тях - "Диханието на дявола" от Колумбия, ко...
    Лондон 2012: Бардакът на петте колела продължава
Първите ми активни спомени за олимпиадите са още от 1952 г. Така че сегашната "Лондон 2012" беше 16-тата поред, която им...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com