Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Пациентът е по-скоро мъртъв, отколкото жив
01.2013

Човечеството навлезе в 2013 г., носейки на гърба си най-тежката криза в своята история. Тя се съпътства от хаотизиране на вътрешния и международния живот и от наближаването на поредната световна война.

Предполагам, че тази истина най-накрая е стигнала и до вашето съзнание. Но лошото е, че прозрелите я продължават да мълчат пред реалното и всъщност вече започнало ново планетарно кръвопролитие.

На този фон не е изненада и изводът, че от 20 години държавната власт на България е най-големият враг на народа и сама твори геноцид.

Думата геноцид е позната на всички. Тя идва от гръцката "генос" - род, племе, и латинското "caеto" - убивам, тоест действия, извършвани с намерението да бъде унищожена напълно или частично национална, етническа, родова или религиозна общност чрез:

  • убийство на членовете на тази група;
  • причиняване на тежки вреди на тяхното здраве;
  • предотвратяване раждането на деца в тази група;
  • умишлено създаване на жизнени условия за пълно или частично физическо унищожение на тази група.

Както виждате, в България от 20 години се осъществява геноцидна политика спрямо българското население. Нещата са още по-лоши, тъй като освен физически се реализира и духовен геноцид.

Геноцидът не е само в национален, но и в глобален мащаб. През последните години той се реализира под прикритието на религиозни конфликти или "войни на цивилизациите". За поръчителите на новата световна война това е най-удобният начин да избягат от отговорност в случа ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 212, Jan-Feb 2013
Войната Русия—Хазария
Двадесет години след разпадането на СССР, Русия е една почти унищожена страна. Според последните изчисления на бившия ръ...
    Как British Petroleum уби Гълфстрийм
Приложените карти представят скоростта на основното океанско течение в Атлантика и въобще в световния океан - Гълфстрийм...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com