Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Световна икономика
Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Западният проект слиза. Идва Червеният проект
Ренесансът на Червения проект срещу Западния проект и глобалната пирамида на банките
03.2013

Пред нашите очи става окончателния демонтаж на капитализма. Това е краят на епохата на капиталистическите пирамиди, изграждана от над два века. Това е краят на една ера и началото на изграждането на нова социално-икономическа система. Ясно е, че капитализмът и така наречената "пазарна теория" рухнаха окончателно, най-вече в тяхното съвременно неолиберално издание.

Всичко, което можа досега да изсмуче капитализмът от народите и от тяхното богатство беше изсмукано с колосално престъпление. В момента наблюдаваме неговата агония в борбата за ресурсите на Близкия Изток, Русия и Китай и заради безпрецедентната финансово-икономическа криза, започнала през 2007 г., която е по-силна и от Великата депресия от 1929-1933 г.

Ясно е, че тази криза е водоразделът между две епохи. На мястото на един глобален порядък, какъвто беше така нареченият "Западен проект", трябва да дойде нов проект, който заради същността на съвременното човечество също ще бъде глобален. Какъв ще е този нов проект?

Концепцията за глобалните проекти се обсъжда все по-активно, особено в Русия, Близкия Изток, Китай, Африка и Латинска Америка. Досега в "Строго секретно" представихме някои нейни основни аспекти. В няколко броя ще се опитаме отново да анализираме основни черти на тази дискусия, която вече придобива формата на теория или на концепция на глобалните проекти и обяснява какво става в света, защо става и защо не е само смяна на икономическите, но и на идейните формации.

Може да се започне с принципния момент, който се състои в следното. Започвайки от рождението на Христос, вече над 2000 години, развитието на света става в рамките на едни или други глобални проекти.

Какво е глобален проект? Това е идеята, която описва света на човека, описва целите и смисъла на неговото съществуване и неговите понятия за смисъла на живота и неговото щастие. Идеята е толкова силна и привлекателна, че започва да структурира около себе си света.

Разбира се, не всяка идея може да стане основа за глобален проект. Такива проекти в историята не са били повече от 6-7.

Вероятно пръв е бил будисткият проект, който е бил много специфичен глобален проект. След това е християнският модел. След това от неговия основан клон, който днес се нарича православие, се отделя католическият проект.

Започвайки от християнския проект, всички проекти до ХVІ век са построени върху една и съща ценностна система, която условно днес се нарича библейска.

Тази ценностна система се оказа толкова мощна, че победи и Римската империя. Ключовият момент тук е превземането на Рим, което историята описва като "катастрофа". Но от гледна точка на истината, готите, които първи превземат Рим, са били християни и превземат крепостта на разврата, престъпността и други подобни безобразия. След падането на Рим и след приемането на християнството от Византия практически цяла Европа става християнска. Смисълът на християнската икономика обаче принципно се различава от римските модели или пък от онова, което имаме днес.

Смисълът на християнския модел е бил да се запази социалната стабилност на обществото. Производството в средновековна Европа се осъществява по цехов начин, който обаче ограничава обемите и технологиите на производството, количеството на производителите, броят на населението и т.н.

И именно през ХVІ век, именно в Европа, която дотогава е най-бедната част на евроазиатския континент и най-дивата, неочаквано става идейна и икономическа революция.

С какво е била свързана няма точен отговор, но има версия, която звучи по следния начин - през ХVІ век в пика на така наречения "малък ледников период" за Северна Европа става ясно, че оцеляването в рамките на тогавашния икономически модел е невъзможно, тъй като Земята не е произвеждала нужното количество продукти. Тогава е трябвало да бъдат решавани две задачи - къде да се намери продоволствие, и втората - какво да се прави по-нататък.

Първата задача е била решена чрез разкулачването на единствения източник на пари в Европа - католическите манастири. През 1516 г. Мартин Лутер започва своята Реформация. Католическите манастири са разграбени. Класическият пример е Великобритания, където е имало колосално количество манастири. Разрушил ги е Хенрих VІІІ. Това е било точно в средата на ХVІ век. Хенрих VІІІ е разрушавал манастирите преди всичко, за да присвои техните богатства, тъй като са му били нужни пари.

Втората задача е било увеличението на продукта, който може да се разменя срещу храна, която по онова време не е достигала в Северна Европа за цялото население.

И тогава се е появила идеята, в началото - временно, а след това - завинаги, да се отмени библейската забрана за лихвата. Разрушена е цеховата производствена система, започва онова, което по-късно и днес се нарича научно-технически прогрес. По същото време най-напред в Холандия, а след това и в Англия, пристигат венецианските пари, които стават източник на кредити.

Така през ХVІ век започва да се образува нов глобален проект - капиталистическият, чийто смисъл е научно-техническият прогрес, задълбочаване на разделението на труда, получаване на печалба от използването на лихвата.

Но това е точно обратното на християнската ценностна система и на библейските заповеди. Разрушаването на една от заповедите автоматически води до разрушение на цялата система на социална стабилност. И започва поредица от религиозни войни и схватки вътре в протестантското общество. Достатъчно е да се каже, че протестантските пастори са изгорили повече народ от инквизиторите.

Към края на ХVІІІ век става ясно, че обществото, в което библейската система е частично разрушена, не може да бъде устойчиво. И се появяват две нови идеи, два нови глобални проекта, един от които стига до логичния извод за отказ от всички библейски забрани въобще. Това е онова, което днес се нарича Западен проект - съвременното либерално общество на пълната отмяна на библейските заповеди и пълното социално дестабилизиране на обществото.

Другият модел, който връща обратно забраната за използването и забогатяването от лихвата, е така нареченият "Червен проект". Но тъй като технологичното общество вече е било построено според логиката на лихвата и да се отмени научно-техническия прогрес по онези времена никой не е посмял, идеята на Червения проект е била следната - да се остави лихвата, да се остави прогреса, но да се забрани частното присвояване на доходите от тях.

В средата на ХІХ век това се трансформира в марксизъм и забрана на частната собственост върху средствата за производство.

Това означава, че в края на краищата всеки от тези два проекта формира своя система и те започнаха отчаяна битка през ХХ век. При това всеки от тях формира, както всеки глобален проект, и своя система от проектни термини, принципи и ценности.

Два примера. Какво означава думата свобода. В Западния проект тя означава правото на всеки индивид самостоятелно да избира своята ценностна база, че не може обществото да критикува индивида например за това, че той протестира срещу забраната на хомосексуализма, педофилията, убийствата и т.н.

В Червения проект думата свобода означава преди всичко отсъствие на експлоатация на човека от човека, тоест човекът в рамките на тази ценностна база има свободна воля, но със задължението да съблюдава тези ценностни принципи - преди всичко морал и нравственост. Разбира се, никой не спазва тези принципи в 100 процента, тъй като има различни ситуации.

Известни са битките между Западния и Червения проект, започвайки от Първата световна война, Октомврийската революция - с Ленин и Сталин минавайки през Великата депресия в САЩ, появата на нацизма в Германия и на фашизма в Италия. Втората световна война, СССР, социалистическата общност, ЕИО и СИВ, НАТО и Варшавският договор, националноосвободителните движения, арабският социализъм, апартейдът и ционизмът, движението на необвързаните и т.н.

Напълно логично се стигна до възхода на Червения проект, който в началото на 70-те години вече окончателно беше победил. Или по-точно почти победил. Защото се случи катастрофата с пробива на Западния проект в тогавашната върхушка на Червения проект при Горбачов. В резултат, победи Западният проект.

Това означаваше, че в Червения проект се появи някаква сериозна авария. Дали беше грешка на развитието или вроден порок?

Но, така или иначе, през 2012 г. се появи друго важно събитие, заради което за първи път от 2000 години човечеството се оказа във фундаментален вакуум, тоест остана без глобален проект.

Западният проект през 2012 г. заяви, че доброволно слиза от сцената. За някои това беше арестът на тогавашния шеф на Международния валутен фонд Доминик Строс Кан. Причината за неговия арест беше, че световният финансов елит, тоест елитът на Западния глобален проект, взе решение да повтори в световен мащаб стария фокус от началото на ХХ век. Тогава в САЩ след кризата през 1907-1909 г. и депресията през 1908-1914 г., която нарекоха Велика, беше взето решение за създаването на специален частен институт, който нарекоха Федерална резервна система на САЩ.

Сега в САЩ беше взето подобно решение - за създаването на аналог на Федералния резерв, тоест надстройка над централните банки така наречената "централна банка на централните банки". Вече се предполагаше, че това ще бъде на базата на досегашната Федерална резервна система и заради това Строс Кан обсъждаше как ще се нарича новата валута, техническите подробности и т.н. Но в този момент администрацията на САЩ арестува Строс Кан и темата за "централната банка на всички централни банки" изчезна мигновено и вероятно завинаги.

След това стана ясно, че да се запази икономическата база, върху която седи Западният проект, вече по принцип е невъзможно.

И в средата на 2012 г. елитът на Западния проект се разпадна на няколко части. Най-голямата от тях взе решение да направи опит за "второ кацане". Идеята беше такава - тъй като не успяха да създадат онова, което се нарича "световно правителство", трябва да се създадат няколко независими валутни зони, и да се устрои между тях конкуренция, като се върне света към 30-те години на ХХ век и да се повтори целият този път, дано да е по-успешно.

Друга група от елита, разбирайки, че е нужно да се спасяват САЩ, реши емисионният механизъм на Федералния резерв да се насочи към поддържане на реалния сектор на американската икономика.

Третата група е групата на международните банкери, която много иска да запази мрежата на международните банки. За това им е крайно нужна Федерална резервна система под пълен контрол.

В резултат, от края на 2011 г. администрацията на САЩ има пълен контрол над Федералния резерв и над неговата емисионна политика. Така на сцената останаха две групи.

Първата е онази, която иска да съхрани американската финансова система и чрез нея да спасява американската икономика, реалния сектор и финансите.

Втората група са останките от международните банкери, които искат да запазят международната финансова система.


You have read 1 of your 10 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above. Issue 214, March 2013
Дивият запад в Северна Италия
Калабрийската ндрангета (ndrangheta), най-силната мафиотска организация на света, колонизира Северна Италия. Със своите ...
    Бунтът на България
България е в революция - или ние тях, или те насПолитическата криза в България продължава. Това е най-острият социален с...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2018, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com