Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Колко е кубометър газ

Природният газ е смес от газове, образуващи се в недрата на Земята и се отнася към полезните изкопаеми. Често е съпътстващ газ при добива на нефт.

Природният газ в пластови условия (намиращ се в земните недра) е в газово състояние във вида на отделни залежи или на газова шапка на нефтогазовите месторождения. Това е свободен газ или в разтворено състояние в нефта или водата (в пластовите условия), а в стандартните условия само в газово състояние. Газът може да се намира и във вид на газохидрати.

Природният газ се използва широко като гориво, за отопление на жилища, за машини, електроцентрали и т.н. Използва се и в химическата промишленост като изходна суровина за получаване на различни органични вещества, например пластмаси и изкуствени торове. Днес без природния газ функционирането на съвременното о ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 214, March 2013
Газопроводът "Дружба" в Близкия Изток вече се строи
Губернаторът на иранския град Западен Гилан в края на декември съобщи, че започва строителството на газопровода Иран-Ир...
    Гърция, Италия, Швейцария потвърждават интереса в ТАР
Правителствата на Гърция, Италия и Швейцария потвърдиха, че техните страни имат стратегически интерес в изграждането на ...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com