Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Генезисът на човечеството
Кой е бил бащата на Христос
Документация "Строго секретно"

Личността на Исус Христос продължава да предизвиква интерес и заради още един въпрос, който напоследък се поставя все по-често - каква всъщност е била националната му принадлежност (според Санскрита и Корана - Исса).

Интересно е защо се поставя въпросът за националността на Исус, въпреки че според религията той е дошъл на Земята заради всички хора и се е жертвал в името на цялото човечество. Но явно, че може да се спори. Христос е дошъл на Земята в конкретно време и конкретно място, в образа на конкретен човек, с определен антропологически етнографски тип. Заради това въпросът за расово-националната принадлежност на Христос се превърна във въпрос на "богоизбраността", на един или друг народ преди 2000 години.

Все пак, според повечето хипотези, досега Христос несъмнено е бил представител на бялата раса. Но какъв е бил по националност е отворен въпрос.

За да се отговори на него, трябва да се направи кратък анализ на писмените свидетелства за земния живот на Христос, каквито са се запазили много. Възкръсването на Христос е било фиксирано в 280 писмени документа, в това число от негови съвременници - учениците му Петър, Андреа, Вартоломей, Яков, Филип, Тома. Освен това широко са били разпространени и евангелията (на гръцки - блага вест), почитани от отделни групи вярващи - евангелие на назореите, евангелие на евреите, евангелие на ебонитите и т.н. Даже през XX век в Египет бяха открити древни евангелия от Тома, Филип, "на истината".

Но най-поразителното в описанието ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 Issue 218, Jul-Aug 2013
Световен салон
Магията на числата80-процентно увеличение е имало в потреблението на кафе в Индия през последните пет години1426 доларов...
    Паралелите между Исус и Хорус
Тезата, че митологията за Исус Христос е заимствана от по-древни предания или е открадната или изплагиатствана, не е нов...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com