Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Глупакът е по-опасен и от атомната бомба
Интелектуален клуб "Строго секретно"

Шествието на идиотизма и дебилизирането на България е тържествено и всеобщо.

Но глупостта има и своите икономически измерения, на което отдавна са обърнали внимание историците и специалистите.

Въз основа на широк анализ на природата на глупостта бяха формулирани пет универсални закона, работещи във всяко общество. Тук България е в челните редици.

С една дума, глупостта е много по-опасна, отколкото сме свикнали да мислим за нея, а глупакът е по-опасен и от ядрената бомба.

Първи закон за глупостта

Човек винаги недооценява количеството идиоти, които го обкръжават. Постоянно се сблъсквате със следните случаи:

  • човек, който обикновено изглежда умен и рационален, се оказва невероятен идиот;
  • глупаците постоянно проникват в най-неочакваните места, в най-неподходящото време, за да разрушат вашите планове.

Втори закон на глупостта

Вероятността човек да е глупак не зависи от другите негови качества.

Човекът си е глупак по същия начин, по който яде или има първа кръвна група. Той така се е родил, по божията воля си е глупак.

Образованието няма нищо общо с вероятността от наличието на определено число глупаци в обществото. Това беше потвърдено и от многобройни експерименти в университетите с пет групи – студенти, офисни служители, обслужващ персонал, сътрудници на администрацията и преподаватели. Оказа се, че делът на глупаците във всички групи, в това число и при професорите, е един и същ.

Експериментите бяха потвърдени и при носителите на Нобелова награда. Те разкриха суперсилата на природата – същото количество нобелисти бяха пълни глупаци. Освен това глупачките сред жените не са повече, отколкото глупаците при мъжете. Железобетонна истина е, че навсякъде ще се сблъсквате със същото количество идиоти, които (според първия закон) винаги ще надвишават вашите очаквания.

Трети закон за глупостта.

Глупакът е човек, чиито действия водят до щети за друг човек или група хора, като не носят полза на самия действащ субект или носят вреди и на него.

Третият закон предполага, че всички хора се делят на 4 групи – просяци, умници, бандити и глупаци.

Ако лицето "Х" предприеме действия, с които понася загуби, но носи изгоди за лицето "У", то се отнася към простаците.

Ако лицето "Х" прави нещо, което носи изгоди и на него и на лицето "У", той е умник, защото е действал умно.

Ако действията на лицето "Х" носят изгода само на него, а лицето "У" страда, то лицето "Х" е бандит.

И накрая, ако лицето "Х" е глупак, се намира в минусовата зона и на двете оси.

Не е трудно да си представим какви поражения нанасят глупаците, попаднали в управленческите органи и придобили политически и социални пълномощия.

Отделно обаче трябва да се уточни какво именно прави глупака опасен.

Глупавите хора са опасни, защото рационалните хора много трудно могат да си представят логиката на неразумното поведение. Умният човек е способен да разбере логиката на бандита, тъй като бандитът е рационален. Той само иска да получи повече облага, но не е достатъчно умен сам да си ги изработи и действа по бандитски. Бандитът е предсказуем, тъй като срещу него може да се изгради защита.

Да се прогнозират действията на глупака е невъзможно. Той ще ви навреди без причини, без цел и без план в най-неочакваното място, в най-неподходящия момент. Вие нямате начин да предвидите кога този идиот ще ви нанесе удар. В конфронтацията с глупака умният човек напълно се предава на глупака, което е някакво същество, действащо без понятни за умника правила.

Атаката на глупака винаги е изненадваща. Даже когато става очевидна, срещу нея е трудно да се защитавате, тъй като тя няма рационална структура. "Срещу глупостта са безсилни даже боговете" – е писал Шилер.

Четвърти закон за глупостта

Неглупаците винаги недооценяват разрушителния потенциал на глупаците.

Неглупаците винаги забравят, че около тях е пълно с глупаци във всеки момент, на всяко място и при всички обстоятелства. За тази грешка плащат много скъпо.

Простаците обикновено не могат да разпознаят опасността от глупаците, което не е изненадващо. Изненадващото е, че глупаците са недооценявани и от умниците и от бандитите. В присъствието на глупаците те се отпускат и се наслаждават на своето интелектуално превъзходство, вместо да се мобилизират срещу вредите, които глупакът ще им нанесе.

Разпространеният стереотип, че глупакът вреди само на себе си е погрешен. Не трябва да се бъркат глупаците с простаците. Никога не се съюзявайте с глупаци, въобразявайки си, че може да ги използвате в своя полза. Ако така постъпвате, не разбирате нищо от природата на универсалната глупост. Сами предоставяте поле за действие на глупака, на което той може да се разхожда и да вреди безнаказано.

Пети закон за глупостта

Глупакът е най-опасният тип личност.

Глупакът е по-опасен и от бандитите. Съчетанието на глупака и бандитите е непобедимо.

Резултатът от действията на идеалния бандит е простото преминаване на благата на един човек към друг чрез грабежа или мародерството. На обществото като цяло от това няма да стане нито по-топло, нито по-студено. Ако всички членове на този социум са идеални бандити, то тихо ще си загнива. Цялата система ще се свежда до трансфера на богатствата в полза на онези, които предприемат за това действия. И тъй като идеални бандити ще са всички, системата ще се наслаждава на стабилност. Това лесно се вижда на примера на всяка държава, в която властите са корумпирани и гражданите постоянно заобикалят законите.

Но когато на сцената излизат глупаците, картината се променя радикално. Те нанасят вреди без да имат изгоди. Благата на обществото са унищожавани, обществото обеднява.

Историята потвърждава, че във всеки период страните прогресират тогава, когато на власт са умни хора, които възпират активните глупаци и не им позволяват да разрушат онова, което умниците са произвели. В регресиращите държави глупаците са същото количество, но във върхушката се наблюдава ръст на относителния дял на глупавите бандити, а сред останалото население – на наивните простаци.

Такава смяна на съотношението води до деструктивни последствия от действията на глупаците и цялата държава отива на майната си.

Убедени сме, че не сте толкова глупави, за да предположите, че горното се отнася и за България.


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 224, January 2014
Русия и САЩ отново броят ядрени заряди
В областта на стратегическите ядрени оръжия е трудно да се определи реалното съотношение на силите заради два фактора: л...
    Преформатиране на Близкия Изток
Дългогодишната геополитическа и военна игра около ядрената програма на Иран намери междинно решение. На 24 ноември 2013 ...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2020, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com