Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Сноповото оръжие – новата технология
Докт. инж. Ваньо Кривлев

За широката аудитория терминът снопово оръжие нищо не говори. Във фантастичната литература и фантастичните филми често се използва и терминът йонно оръжие, но това отчасти отразява същността на сноповото оръжие, което се заключава в теоретичната възможност за формирането на сноп от частици (електрони, протони, мезони или неутрални атоми и молекули), ускорени до релативистка скорост (близка до тази на светлината) с последващо насочване на този сноп към определена цел в пространството. Такъв сноп притежава колосална енергия, която може да унищожи обекти на противника мигновено и внезапно чрез трите си основни поразяващи фактора – механично (кинетично) разрушаване, насочено рентгеново и гама-излъчване и електромагнитен импулс.

Още през 1982 – 1983 г. в рамките на научната програма "Антигона" (част от обя ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 228, May-Jun 2014
10-те най-големи армии в света
Кои са най-големите армии в света със своите размери, боен опит и военна техника? Кои армии са в първата десетка на план...
    Нещо се случва под Северна и Южна Америка
Разломните линии по така наречената "дъга на огъня" и вулканите в Северна и Южна Америка изведнъж се събудиха. Върхът за...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com