Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Основните централи на световния шпионаж
Как се стреля с микровълнови честоти
Петър Янков

Все по-често се говори за 100-гигахерцовите активни радиочестотни оръжия. Интересът обаче е закъснял. Тези оръжия се използват вероятно отдавна. В последните тестове на Пентагона с микровълново оръжие доброволците не носеха очила или контактни лещи, което поставя въпроса доколко безопасно е използването на Active Denial System (ADS) при контрол на тълпи или обществени протести.

Време е да бъде свалена тайната около тези играчки на военните. Преди всичко трябва да се разбере радиочестотната енергия.

Радиовълните са приемани и излъчвани от антени, които са настройвани на дължината на вълната. Дългите вълни са толкова дълги, че антена от 30 метра не е достатъчна за тях Но телевизионните антени на покривите са по-малки - тъй като честотата е от 50 MHz до 800 MHz или малко под честотата на аналоговите клетъчни телефони.

Микровълновите честоти обаче са напълно различен свят, когато става дума за антените През 60-те години например радарите на самолетите - използваха малки чинии антени вътре в носа на самолета. След това се появиха нови фазови плоски антени, дебели около 2 см, които заемат по-малко място. Това позволяваше на антените по-голямо движение за по-широко сканиране.

Вашата микровълнова печка няма кабели, които свързват магнетрона с фурната Вместо това има кутия, направена от листова ламарина, която има формата на U - затворен канал. Магнетронът обикновено се намира от дясната страна на печката, а в другия край на кутията има нещо, което прилича на вътрешен ве ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 228, May-Jun 2014
Шистовият газ и гибелта на САЩ
Земята отговори на хидроразривите на подземните пластове за добив на шистов газ със земетресения в центъра на САЩ, които...
    Шпионажът на мислите не е фикция
Световните разузнавания правят опити за прехващане на мислите на хората и за тяхното дистанционно управление. Появява се...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com