Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Китайският енергиен фактор става доминиращ

През 2011 г. в Китай добивът и вносът на енергията за нуждите на икономиката възлизаше на 2866 млн. тона нефтен еквивалент. Това са нефт, нефтопродукти, въглища, газ, биогориво, обновени източници, ядрена енергия и хидроенергия. За сравнение през 2001 г. този показател беше 1279 мтне, а през 1991 г. само 897 мтне, т.е. енергийните нужди на Китай само за 10 години нараснаха 2,2 пъти от много висока база.

За сравнение, по добив и внос през 2011 г. САЩ бяха с 2 485 мтне, Япония - 487 мтне, Англия - 280 мтне, Германия - 363 мтне, Франция - 295 мтне, Италия - 200 мтне.

Това показва, че още от 2011 г. Китай е енергийният гигант на света. Сега всяка година Китай расте с такива темпове, че създава по една нова Франция с чистия приръст на енергия. Към 2014 г. оценъчните нужди на Китай ще достигнат 3 400 мтне ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 231, August 2014
Енергийният стратегически съюз на Русия и Китай
Кървавите събития в Украйна временно изтласкаха на заден план едно друго събитие, което ще решава съдбата на целия свят ...
    САЩ, Израел и Саудитска Арабия във войната в Ирак
Само няколко седмици след началото на операцията в Украйна, САЩ, Израел и Саудитска Арабия разшириха фронта на атаката с...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com