Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Глобален военен преглед
Внимание - идва нанооръжието и електронният прах

От Москва съобщиха за започнали разработки на нанооръжие. Главното му достойнство е, че "срещу него няма друга защита, освен нанооръжието". Засега никой не знае каква е същността на работата в тази област.

Русия ще изразходва огромни пари. Споменават се 150 милиарда долара. "Важно е да се знаят и целите - заяви Путин. - Нанотехнологиите ще бъдат ключов отрасъл за създаването на свръхсъвременно и свръхефективно оръжие, както настъпателно, така и отбранително."

Какво всъщност са нанотехнологиите, за които ще се говори все повече? Те позволяват да се видоизмени веществото на равнище атоми и молекули и са най-перспективните технологии на XXI век. Именно нанотехнологиите и резултатите от тяхното приложение ще определят прогреса практически във всички области на човешката дейност - от селското стопанство ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 231, August 2014
САЩ готвят "чисто" термоядрено оръжие
Термоядреното оръжие от ново поколение може рязко да свали прага на използване на ядрените въоръжения и да наруши устано...
    Истината за така наречените евреи (2)
Едва ли някой може да обясни причините, заради които историята на хазарското царство е така добре укрита и реално отсъст...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com