Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

2015 г. – година на нови геополитически реалности
Интелектуален клуб "Строго секретно"

След онова, което се случи през отминалата 2014 г., да се правят прогнози за започналата 2015 г. е неблагодарно. Защото 2014 г. беше поредно потвърждение, че сегашните исторически събития излизат извън рамките на всички даже най-пълни и всестранни анализи.

Но все пак отминалата година може да се определи като начало на активно трансформиране на еднополюсния свят. Този процес ще определя и дневният ред на 2015 г. Човечеството се намира на етапа на епохални промени, които ще определят световното развитие за десетилетия, а може би и за столетия напред. Вече ясно личи главната тенденция – преконфигуриране на цялата световна система и на всички планетарни структури, преход от еднополюсен към многополюсен свят.

На повърхността тези процеси възприемат формата на дълбок цивилизационен и геополитически разло ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 237, February 2015
Стремежът към съвършенство /по български/
Стремежът към идеална форма на човешкото тяло се появи още в древна Гърция. Но параметрите на идеала постоянно се промен...
    Колапсът продължава
Обещанията на актуално управляващите, че ще изкарат Българя от кризата през 2015 г. са по-опасни и от тяхното безхаберие...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com