Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Военното присъствие на САЩ в Европа нараства
Интелектуален клуб "Строго секретно"

САЩ и НАТО продължават да увеличават своето военно присъствие в Балтийско-Балканско-Черноморско-Кавказкия район под предлога за необходимост от възпиране на агресивната Русия. Но вероятно са забравили нещо важно – че още през 2002 г. президентът на САЩ Джордж Буш – младши, в своята стратегия за национална сигурност определи Черноморския, в това число и България, и Каспийския район, като важен стратегически плацдарм в енергийната битка и като достъп на САЩ към Китай, Индия, Пакистан и Югоизточна Азия. Но по този маршрут се сблъска със защитата на националните интереси от Русия и с изграждания от Китай Нов копринен път.

Така районът на Черно море стана основен глобален геополитически театър. Ще припомним, че в състава на Съвета за национална сигурност към президента на САЩ беше създаден специален отдел ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 240, May 2015
240-и брой на "Строго секретно"
Пред вас е 240-ият брой на "Строго секретно", който през отминалите от брой № 1 години се превърна във феномен в европей...
    Третата световна – към 2018 г.
Основните противоборстващи страни на новия световен конфликт ще са САЩ и Китай. Това е логиката на икономиката, демограф...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com