Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Светът е пред "нулев час“
Смъртта на долара
01.2016

Светът е пред своя "нулев час“. Ще започне ли ядреният етап на новата голяма война

В какъв хаос ни се падна да живеем? А, тъй като днешният ден е вчерашното утре, този бардак покрива три времена – минало, сегашно и бъдеще.

От няколко години с още няколко автора по света се опитваме да анализираме кризата на капитализма в тези три аспекта и твърдя, че и в трите, особено в бъдещия, той няма никакъв шанс. Защото това е криза на самата система.

Онези, които са ме чели през 80-те години, вероятно помнят, че като първи анализатор в тогавашната Източна Европа, обърнах внимание на транснационалните (многонационални) корпорации и "тяхната роля в съвременния капитализъм". Явлението беше важно, но не се забелязваше от икономистите и политиците. На Запад им запушиха устата, а на Изток никой не се интересуваше, тъй като "вече бяхме победили". Напразно. Защото именно корпорациите са основната причина на сегашната криза, и онова, което започна през 80-те години, сега завършва с нова голяма война.

С войната в Украйна и Сирия глобалната криза навлезе в нова фаза, която обхваща целия свят.

Какви са изходните позиции на участващите в нея страни. Върхушката на САЩ е взела решение за началото на горещата фаза на започнатата от години Трета световна война в Близкия изток и Северна Африка. Сега тя се разшири към Украйна, Сирия, Русия, Китай и други основни ресурсни държави.

САЩ открито поеха курс към силово преустройства на света и демонтаж на международната система за сигурност. Стратегията на глобалната плутокрация е ясна – те строят неоробовладелчески порядък и последователно реализират своите замисли.

Основните задачи на новата война на Запада са:

  • да се отвлече вниманието на западните общества от кризата и от срива на тяхното жизнено равнище чрез създаването на външния враг – ислямският, руският, китайският, иранският, като гневът на населението бъде канализиран срещу тях, а не срещу собствения елит;
  • да се "изчистят" чрез войната колосалните дългове, да се осъществи "банкрут чрез кръв", Федералният резерв на САЩ и доларовата система да останат в миналото и огромните дългове да бъдат "отписани";
  • в процеса на войната трябва да се построи новата неоколониална цивилизация на основата на нови технологии, но със старото съдържание. Господарите на Запада са убедени, че планетата е пренаселена и "излишните хора" използват твърде много ресурси. Заради това "под нож" ще отидат повечето от тях;
  • на тази основа трябва да настъпи раздробяване на големите национални държави и държави-цивилизации: Русия, Китай, Индия и Иран, като основният военен инструмент на новата колониална система ще е НАТО.

Кризата се приближи до най-опасната за тях точка – не финансова или икономическа, а системна. От нея те искат да се спасят чрез поредна макрорегионална или даже глобална война. За тази цел сега става бързо консолидиране на голяма част от буржоазно-аристократичната върхушка по света в защита на нейните геостратегически цели. Това е първата част от въпроса за тях.

Втората е да се спечели. Световната олигархия отива на война, за да спечели. Можете да наречете рака грип, но това не променя нещата.

Още през 2001 г. (след събитията в Ню Йорк), а в някои случаи още от началото на 90-те години с няколко коментатори по света - Грабе, Школник, Хазин, Придчард (Михаил Хазин още го нямаше) , започнахме да анализираме и предвиждаме най-вероятния път към колапса на съвременния либерален капитализъм и на неговия бастион САЩ. Жизнено важна част от този анализ беше икономическото дестабилизиране на планетата, предизвикано от загубата на долара на статута на световна резервна валута.

Освен това винаги съм сочил, че финансовата криза няма да се случи в ситуация на политическо затишие или вакуум, и че западната финансова банкерска върхушка, която създаде сегашната криза, няма да позволи крахът на западната икономика, на долара и на глобалните пазари да стане без събитие – прикритие, което да скрие тяхната вина. На тях им беше нужно нещо наистина голямо, което да "гипсира" обикновените хора, да ги изпълни със страх и безпомощност. На глобалния елит е необходим Апокалипсис.

Сега идеологията отпадна и грозната муцуна на Апокалипсиса изплува още по-релефно и светът стигна до реалната опасност от термоядрена война.

Военните действия на САЩ срещу Сирия и срещу Русия в Украйна, каквато и да е тяхната мотивация, могат да бъдат началото на Трета световна война – ядрена и глобална.

САЩ и Европа са смъртно болни. Болна е и американо-англо-холандската монетарна система, наложена на целия свят. Заради това САЩ и Англия провеждат политика към съкращаване на населението на земята до 1 милиард.

Целта е кардинална трансформация на света според американския диктат, създаване на глобален концлагер, пълен със страх, който ще бъде използван като капитал на онова, което глобалистите наричат "нов световен ред".

Но много бързо САЩ стигнаха до момента, в който фигурите им на дъската започнаха да падат.

Пред нашите очи завършва една ера. Това е ерата на либералния капитализъм и на капиталистическата цивилизация, базираща на единния емисионен център и частното присвояване на печалбата от банковите лихви.

Това е същността на капитализма въобще. Едновременно се води колосална война за икономиката на бъдещия свят и за неговата идеология.

Става дума за нова социална и икономическа цивилизация. Сегашната капиталистическа теория и практика рухнаха. Това е демонтажът на капитализма и на епохата на финансовите пирамиди и западни емисионни парични центрове.

Срещу тях започва ренесансът на съпротивата срещу диктатурата на банките и глобалния банков фашизъм. Светът е пред радикален прелом.

Крахът на САЩ и на Западния проект оставя целия свят в дълбок идеологически вакуум. САЩ фактически се отказват от своята позиция на лидер на Западния проект и вече нямат ресурси да налагат на света неговите принципи, което ще доведе и до разпадане на технологичната зона на САЩ. Това означава, че в близка и средносрочна перспектива САЩ ще затъват в паяжината на жестоки идеологически и икономически битки. Да се удържи ситуацията в рамките на предишните правила на играта вече е невъзможно.

Западният елит е в паника. Всички технологии за управление на обществото са изчерпани. Необходимо е нещо да се направи, народът да се изплаши от нещо. Необходим е ужас, а най-големият ужас за обикновения човек е бедността и войната. Значи, трябва да се използват.

Разразилата се след 2008 г. криза се задълбочава. Но капитализмът няма намерение да се предава, особено неговият глобален изразител САЩ.

Така стигаме до същността на нещата – че става дума за криза на системата, тоест на системна криза на капитализма.

Капитализмът умира, по-точно вече е умрял. И на негово място идва нещо ново, което още не е известно.

САЩ от няколко десетилетия живеят на кредит благодарение на измисления от тях потребителски, тоест кредитен капитализъм.

САЩ произвеждат по-малко от 15 процента от световния брутен продукт, но потребяват 40 на сто от него. Заради това общият дълг на САЩ е между 60 и 200 трилиона долара (никой не знае колко са и по каква методология ги изчисляват).

Това означава, че парите за икономическия ръст на целия свят са изядени и няма откъде да се вземат. Така САЩ въвличат в пропастта и другите страни.

Сегашната световна финансова криза е само първият звънец.

И така, какво ни очаква?

Очаква ни преди всичко трети фалит на американския долар, който ще постави точка на почти 70-годишното му доминиране като единствена световна резервна валута. Третият фалит на долара ще разруши действащата сега световна финансова система, базираща върху надуването на финансови балони. Световната икономика повече не може да търпи такова положение.

Заради това сега финансовата върхушка на САЩ се опитва да скрие колкото се може по-дълго фалита на държавата и да запази статуквото, докато започне икономическо реколонизиране на света.

По-просто казано, пред американците стои задачата да нулират собствените дългове и да продължат да живеят за сметка на другите. Да постигнат това могат само ако насочат разрушителните сили на кризата срещу конкурентите – ЕС, Китай, Русия, Япония, и проведат презареждане на глобалната икономическа система пак за сметка на останалия свят. Това е неизпълнима задача. Но американците се опитват.

В този смисъл Третата световна война отдавна е започнала.

Значи, по-точният въпрос е дали не сме пред началото на ядрения етап на Третата световна война.

Какъв е поредният номер на световната война няма никакво значение, нито пък дали се определя като Армагедон или Апокалипсис. Защото след броени минути топчето на рулетката в казиното ще падне върху двойната нула.

В това казино САЩ и Западът дължат 2 квадрилиона долара на другите. Това е "казиното на края на вселената", като всички сме участници в трилъра "безкрайният ужас на ужасния край".

Светът е пред своя нов "нулев час". Оттук нататък всичко е възможно.

Ясно е, че кризата ще продължи, докато не изчезне самата система. Това е криза на системата. Системата се нарича капитализъм.


You have read 1 of your 10 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above. Issue 248, January 2016
Русия влиза в режим на война
С военната операция в Сирия Русия влиза в режим на война, същият, в който САЩ се намират от 2001 г.Едновременно, в Сирия...
    Русия в Сирия печели темпо
Вероятността, че Голямата война ще бъде избегната е все по-малка.САЩ ще използват глупостта на Ердоган заради геополитич...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2018, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com