Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Направо сме за завиждане
04.2016

Ще започна с песимистичния извод. Случи ни се възможно най-голямата неприятност. Имахме късмет. Досегашният свят се руши пред нашите очи. Вече е негоден за съществуване. Никой не знае какво предстои. Със сигурност предстои нов свят, дали искате или не. Дотогава нещата ще стават още по-лоши.

За завиждане сме, защото ни се падна да живеем в интересни времена, които както казват китайците "пази боже да се случат".

Случиха се историята никога не е предупреждавала и от никого не иска разрешение. Светът, който познаваме, вече е в миналото. Ставащите промени са по-дълбоки и мащабни от цялата писана история на човечеството. Досега познавахме социални системи, които бяха на хиляди години, познавахме и системи, които са на 25 и 15 години. И всичките те престанаха да работят. Защото изработиха своя ресурс.

Човечеството трябваше да чака цели 200 години докато именно ние станахме свидетели на смъртните конвулсии на капитализма.

Старият свят е в смъртна агония. Тя започна още през 70-те години на ХХ век, но с различни трикове Западът успяваше да отложи своята смърт, докато стигна до сегашния момент. Кризата е системна и глобална. Глобалната система е капиталистическа. Значи, това е краят на капитализма.

В момента е последният акт – прехвърлянето на всички дългове на корпорациите върху плещите на държавите, които не могат да обслужват това колосално бреме. Новият финансов колапс се стовари върху планетата. Реално се получи една глобална супергърция. Да се платят или отпишат тези дългове е невъзможно.

След като дълговият балон изгърмя, старият Запад престана да съществува. Това не е вълна, а "цунами", "ядрен взрив".

Досега кризи имаше през 1929 г., 1971 г., 1973 г., 1977 г., 1998 г., 2002 г., 2008 г. Но колкото и свирепи да бяха, те не доведоха до смяна на базата, т.е. на модела и на системата. Но сегашната криза не е просто поредна криза. Тя е криза, която води към унищожение на модела и системата.

Това е същността на кризата на еднополюсния свят, в който господстваха САЩ и техният долар. Но САЩ са само инструмент на глобалната власт на парите, т.е. на финансовия капитал. Икономиката, т.е. светът, построен върху кредитната емисия на долара като основна световна валута, завърши. Нещата са фундаментални. Светът на капитала навлезе във фазата на нулевите и отрицателни лихви. Капитализмът обаче е система, в която висшата цел е печалбата, която идва от лихвата. Това означава, че възпроизвеждането на капитализма завърши. Започна неговото убиване.

Обяснявам тази истина от много години. В началото бяхме малко. Сега сме много. Това не беше алармизъм, а въвеждане на анализ и информация, съпоставяне на реалността с интересите на различните "играчи" в най-новата човешка история.

От много години обясняваме, че в това "казино на края на вселената" всички хора бяха превърнати в играчи, от които едни имат всички козове, други – само лоши карти, трети – мнозинството, само зяпат как играят другите в тази планетарна измама. Капитализмът се изроди в нещо, което никой не може да определи. Пред нас е много странен капитализъм със странни капиталисти, които се отказват от печалбата. Смисълът е следният – значи, трябва да издържат тези времена, след което ще се върнат към тяхното любимо занятие, трупане на капитали и печалби. По-просто казано – да запазят откраднатото, докато другите забравят, измрат или бъдат ликвидирани. Но това вече е невъзможно.

Капитализмът е мъртъв във всички негови разновидности. Нулевите или отрицателни лихви го превърнаха в труп. Според класиката, на мястото на капитализма трябва да дойде отново социализмът. Но и това не е сигурно. Никакъв железен детерминизъм няма в историята. Още повече, че "собствениците на парите" разбират, че капиталистическият модел изживява своето време и се готвят за друг модел, в който да станат пак собственици, но вече не на парите, а на целия свят, като съвкупност от приходни ресурси, производителни сили и всички хора на планетата. И цялата планета ще потъне в мрак, който ще продължи поколения. В тези условия британските мечти за съкращаване на населението на Земята от 6,7 до 1 милиард ще станат реални. В живота няма "пожелателно мислене". В него най-реалното нещо са резултатите. А резултатите, както се вижда, са едно голямо shit. Знаете, че се превежда като "лайно".

САЩ се опитват да се измъкнат от него с така наречената "дълга война". Доктрината им предвижда, че през близките 50-80 години от Европа до Южна Азия ще съществува "дъга на нестабилността".

Участваме в безкрайни войни, които преминават от една в друга. На Запад си въобразяват, че тези престъпления ще бъдат оправдани от историята и бога. Тази позиция не е резултат на слабоумие.

Глобализирането покри целия свят. Войната е негов резултат. Тя е за преразпределение на планетарните ресурси. Тази война е разписана с исторически параметри, което означава, че решителната атака трябва да бъде някъде към средата на ХХІ век. Дотогава САЩ ще трябва да решат въпроса с мюсюлманския свят, Русия, Европа и накрая с Китай.

В момента върви гигантски проект за трансформиране на обречения капитализъм в друга социално-икономическа формация, която може да се нарече нов робовладелчески строй или постиндустриално високотехнологично робство. Няма никакво теоретично описание на този процес и едва ли ще има. Защото всичко става бързо и често не разбираме какво се случва. Влязохме в света на глобалния пазар, но той се разпада. Влязохме в съюзна Европа, но няма нито Европа, нито съюз. На мястото на унищожената социалистическа система нахлуха глобалните транснационални корпорации. Но сегашният процес е тяхното загиване и разпадане.

Единна система не съществува. Даже САЩ са под външното управление на глобалния бизнес.

Живеем в епоха на разпадащи се системи и те ще умират в течение на целия ни живот. Живеем в епоха, в която неопределеността ще нараства, а заедно с нея и войните. Открит остава само въпросът дали глобалната клептокрация ще съумее заради своята обреченост да завлече в историческото небитие и цялата наша цивилизация или няма да й бъде позволено.

Както виждате, нещата не са розови. Няма светлина, само тунел. Направо сме за завиждане. Падна ни се да живеем в интересни времена - времето на най-мръсната от всички войни. А на война – като на война.


You have read 1 of your 10 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above. Issue 251, April 2016
Все пак ни четат
Как да офейкаме – националната ни идеяСегашната бежанска вълна съвсем не е "авторско право" на тези милиони нещастници о...
    Какво ни очаква до края на 2016 г.
Април откриване на разширения Панамски канал, струващ 5 милиарда долара възможно подписване на климатичния договор в О...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2018, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com