Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
"Строго секретно" на 23 години
12.2016

Преди 23 години – в края на 1994 г., издадох първия брой на "Строго секретно".

Но всъщност неговото издаване започнах доста по-рано – на 06.09.1991 г., когато тогавашното Главно управление по печата на Министерски съвет ми даде удостоверение за регистрация на печатно издание № 0501 с названието "Строго секретно".

С това отговарям на няколко въпроса:

  • че бях първи на Изток и на Запад, който започна този вид печатни, а след това и интернетни издания на алтернативните медии и мироглед, и че другите подобни се появиха по-късно, т.е. бяхме първообразът;
  • че след 1990 г. всяко издание, за да е легитимно, трябваше да има такова разрешение. Значи, в тогавашния Комитет по печата бяха оценили, че все пак съм нелош в занаята, и може да съм легитимен. Всички след мен – "Труд"-ове, 24 часове, 168 часове, "Стандарт"-и, "Континент"-и, Новинар-и тръгнаха без разрешение, без доказан професионализъм и произход на средствата, т.е. бяха и са нелегитимни, както по отношение на издателя, така и на професионализма.
  • че феноменът на "Строго секретно" в България и в световната публицистика и аналитична мисъл е, че вече почти четвърт век се издава само с лични средства, заради което е напълно независим.

Ще ви открия една тайна по отношение на парите. Още в началото – през 1995 г., Тодор Живков ми се обади от домашния си арест на "Секвоя" и заяви, че това издание е "явлението в българските медии" и ми предложи да правя ново партийно издание. Обеща да намери спонсорство ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 258, Dec. 2016
На прага на 2017 г.
На прага сме на 2017 г. която най-вероятно ще бъде преломна за ХХІ век и за новата история на човечеството.Динамиката на...
    За прес-титуцията и журна-глистиката
Последните избори потвърдиха, че от всички бедствия, които ни сполетяха след 1990 г., сред най-големите са прес-титуцият...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com