Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact


'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Китай
Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
Главният въпрос за следващите 20 години е възходът на Китай
02.2017

Главният въпрос за световния дневен ред за следващите 20 години е какво ще става в Китай и каква ще бъде неговата стратегия за развитие.

На този въпрос се опитва да даде отговор 500-страничният доклад "Китай – 2030, построяване на съвременно хармонично и креативно общество с високи доходи" на Световната банка и Центъра за изследване на развитието на Държавния съвет на КНР.

Центърът е най-важният изследователски институт, разработващ стратегията за развитието за върхушката на политическата йерархия на Китай, т.е. споменатият доклад реално е програмата на премиера Ли Кецян, който едновременно е и второ лице в новото китайско ръководство. Докладът се основава не само на експертни мнения, но и на всички научни статии, свързани с икономиката на Китай. Документът е толкова обширен, че е невъзможно да бъде описан в рамките на една статия, заради това ще се спрем на онези части, които са най-съществени.

На първо място, важен е първият параграф на основната част на доклада "...- от началото на ХVІ век до средата на ХVІІІ век икономиката на Китай беше най-голямата в света. Страната преживя катастрофално падение от 1820 г. до 1950 г. и започвайки от 1978 г. – забележителен ръст".

Именно тази фраза показва как ръководството на Китай и цялата страна вижда общия план на своята история. Поднебесната империя в течение на хилядолетие беше център на световната цивилизация, най-важната държава в света. В тези мащаби 100-150 години падение е само неголямо отклонение от дългосрочния тренд. Докладът фактически говори за това, че към 2030 г. Китай ще стане /според китайците – ще си върне позициите/ първа страна в световната икономика, като Великобритания през 1879 г. или САЩ – 1945 г.

На второ място, трябва да се очаква постепенно забавяне на ръста от 8,5 на сто през 2011-2015 г. до 5 на сто през 2026–2030 г. Това е свързано с редица фактори – спадащата роля на индустрията, преместването на ресурсите от селското стопанство към промишлеността и т.н.

Китай остарява. Към 2030 г. делът на възрастното население ще достигне равнището на днешна Холандия или Норвегия – 22-23 на сто. С ръста на доходите на населението и развитието на икономиката ще се намали или изчезне преимуществото на ниската изходна база, когато даже най-простите икономически реформи дават съществени резултати от гледна точка на икономическия ръст.

На трето място, във всеки документ преминава ключовата мисъл, че Китай вече е изчерпал или скоро ще изчерпи преимуществата на доганящия ръст. Икономистите наричат доганящ ръст на страната, която се намира далеч от границата на производствените възможности и която е сравнително бедна. При тази ситуация стратегията на ръста е понятна – да се строи и подобрява инфраструктурата, да се отваря страната към търговия и конкуренция, привличане на най-напреднали технологии и методи за организиране на бизнеса и използване на държавата там, където пазарът се проваля.

Такава стратегия наистина може да трансформира страната от бедна в страна на "средната заможност". Но в названието на документа се говори за построяване на "съвременна страна с високи доходи". Именно заради това авторите признават, че успешната досега доганяща стратегия на развитието на Китай, превъзходно работеща през последните 30 години, вече не може да е стратегия за следващите 20 години.

На четвърто място, каква ще бъде новата стратегия на ръста на Китай. Става дума за построяване на креативно общество. Авторите на документа признават, че когато развиваща се страна достигне челното равнище на производителността, очевидна стратегия за развитие "отгоре" няма. Пряката държавна намеса може да забави ръста, а не да му помогне. Частният сектор трябва да играе водеща роля, а държавата трябва да се заеме само с поддържаща роля. С други думи Китай ще престане да изглежда като олимпийските игри в Пекин, в резултат на държавните усилия към развитие и ще се насочи към ръст, в който държавата играе втора роля. На втори план ще минат държавните мегакорпорации и банки, ще се намали ролята на държавата в разпределението на ресурсите и управлението на икономиката. Именно кардиналното намаляване на ролята на държавата и увеличаване на ролята на частните компании е първото ключово направление на новата стратегия.

На пето място, още една ключова фраза – построяване на хармонично общество. Авторите на доклада признават, че един от главните проблеми на китайското общество е неравенството в доходите и обществото. Главната задача за построяване на хармонично общество е създаване на равенство на възможностите. Под равенство на възможностите се разбира на първо място еднакъв достъп до образованието, здравеопазването и други социални блага, независимо от социалния статус и местожителството – на село или в града.

С какво се отличава стратегията на ръста на Китай от стратегията на ръста на Русия.

На първо място, целият документ "Китай – 2030" е построен към това как да се постигне целта Китай да стане първа и най-велика държава в света. В Русия сега главната мантра е стабилността, която обаче е синоним на стоене на място, докато Китай иска и може да бяга напред.

Второто отличие е, че въпреки че ръководството на Русия говори за модернизиране, де факто стратегията прилича на китайската стратегия от отминалите години - ръст и доминиране на държавните компании, милиарди долари за държавни мегапроекти. А Китай иска да достигне през 2030 г. национален доход на човек от 16 000 долара годишно.

Трето и може би най-главно отличие на стратегията на Китай от тази на Русия е, че китайските икономисти разбират, че успехът се нуждае от силно лидерство в интерес на обществото, което ще осигури и участието на обществото в реформите.


You have read 1 of your 10 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above. Issue 260, February 2017
В полет: нов "самолет – режисьор на Страшния съд"
На 30 декември 2016 г. беше предаден за експлоатация вторият самолет "Ил 96-300", в комплектацията "Салон", който може д...
    Военната инфраструктура на КНР на архипелага Спартли
Нови космически фотографии показват, че военната инфраструктура на китайците на изкуствените рифове в архипелага Спартли...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2018, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com