Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Портрет от сътрудниците, приятелите и читателите

Ако в съвременна България може да се говори за портрет на интелектуалец, състоящ се от възгледи, идеи, концепции и публикации, на публицист, журналист, политик, аналитик – това несъмнено е портретът на Красимир Иванджийски.

Красимир Иванджийски е знаково явление в съвременния български интелектуален елит.

Иванджийски заложи основите за глобалния и детайлен поглед върху България и света през призмата на геополитиката и геоикономиката, която трансформира в интелектуална технология на опознаването на динамично изменящите се реалности.

70-годишнината на Красимир Иванджийски съвпада с 44-годишното му активно присъствие в журналистиката, публицистиката и политиката.

Отново напомняме накратко биографията на Красимир Иванджийски, с което отговаряме на интереса към неговия професионален път.

Красимир Иванджийски – публицист, журналист, издател – един от доайените на съвременната българска публицистика и модерна политическа мисъл, познат от четири десетилетия и извън границите на Европа.

Роден 15 юни 1947 г.

Издател и главен редактор на "Строго секретно".

Гостуващ преподавател (професор) преди 1994 г. по геополитика, геоикономика и международни отношения, доктор по икономика, магистър по външна търговия.

Автор на над 25 000 статии и анализи в България и други страни по света, на книги, сценарии и драматургични разработки.

Красимир Иванджийски е бил наблюдател на висшите форуми на СИВ и ЕИО, на Варшавския договор и неговия Политически консултативен комитет, на ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 Issue 264, June 2017
Красимир Иванджийски на 70 години
Честването на собствен юбилей винаги е натоварващо, но и доста симпатично. Моите 70 години обаче не са празнична автоадо...
    50 години от първите цветни контрареволюции в Европа (3)
Събитията във Франция, Чехословакия и Полша през 1967-1969 г., а преди това в Унгария - през 1956 г., само репетиция за ...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com