Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Конспирация ли е теорията на конспирацията
Голямата истина за голямата лъжа (4)
Хенрик Паьонк

Излязлата в Полша през 1998 г. книга на католическия автор Хенрик Паьонк също хвърли светлина върху теорията на конспирацията в световната история. Тогава публикувахме от нея обширни извадки.

В няколко броя на "Строго секретно" отново ще ги публикуваме. Темата, която продължава да е силно потискана от основните световни медии, заслужава да бъде разглеждана подробно постоянно.

***

Продължение от предишния брой

Набутването на народите на Европа в новия ГУЛАГ, какъвто е Европейският съюз е неделима териториална част от плана за изграждането на Новия световен ред.

Той трябва да се гради върху едно световно правителство, една валута, една религия. Опитният полигон за това чудовищно унифициране е територията на Европа, населена с народи с най-утвърдени исторически и институционално национални и държавни структури.

Европа е била и ще бъде цивилизационен център на планетата. Успехът в хомогенизирането на народите в тази най-важна част на света ще означава и успех на целия план за налагането на Новия световен ред.

Идеята за смесването на народите в една аморфна маса се роди в главите на еврейските умници през XIX век, и се корени в религиозния код на талмудския юдеизъм. Евреите са народ "избран от бога", за "за управляват света". Чрез диаспората те трябва да проникнат във всички народи, култури, цивилизации, за да изпълнят задачата за Световната държава под тяхна власт. Това е краен расизъм, който в Стария завет и Талмуда нарича всички други народи - говеда.

Но н ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 264, June 2017
"Голям Израел" – ционисткият план за "Новия Близък Изток"
Преди 34 години американските стратези въведоха понятието Голям Близък Изток, обозначаващ пространството от Магреба до Б...
    Заключителни думи за лунната измама (2)
Когато преди доста години започнахме да следим лунната измама на САЩ бяхме, с още 2-3 автори по света, осмивани, опровер...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com