Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Истината за ПСИ-оръжието
Анализ на "Строго секретно"

Защо да се убива врагът, щом като може волята му да бъде пречупена и да бъде превърнат в зомби, подчиняващ се на чужди заповеди? Отговорът е по-страшен и от ядрените бомби и се съдържа в две думи – психотронно оръжие.

Словосъчетанието "психотронно оръжие" се появи преди около 40 години. След това придоби съкратената форма пси-оръжие, но никой не знаеше за какво става дума. Говореха за някакви генератори във вид на антени, които, намиращи се на стотици километри от обекта, могат да създадат каша в мозъка на човека, да променят неговото поведение, да нарушат психиката му и даже да предизвикат смърт. Говореха и за таблетки, които приличат на устройствата срещу комари.

Постепенно пси-оръжието започна да придобива по-точни контури.

По принцип психотронната апаратура позволява да бъде манипулирана тълпата до състояние на така наречения принудителен транс. Тя може да предизвика различни емоции – от страх до еуфория. Въздействието се причинява с високочестотни електромагнитни полета и лазерно излъчване, които са крайно опасни за висшите функции на главния мозък. Те не могат да бъдат отделени от спектъра на постоянно присъстващите електромагнитни излъчвания с промишлен произход. Специално модулираните свръхвисокочестотни електромагнитни вълни могат да предизвикат зрителни и слухови халюцинации, да объркват мислите, да променят поведението, да стимулират агресията, депресията и каталепсията.

Това е новото психотронно оръжие, което през последните години се свързва и с дей ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 279, October 2018
И лекарят на Буш – старши беше убит на колело
На 20 юли, след стрелба, беше убит личният кардиолог на бившия президент на САЩ Джордж Буш–старши - Марк Хауснехт (на 65...
    Убийство с психотропно оръжие
От повече от 60 години човечеството е подложено на въздействието на психотропното оръжие. Това е оръжието на бъдещето. Н...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com