Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Какво укриват за глобалната промяна на климата

Глобалното изменение на климата не е въпрос на близко или далечно бъдеще. То става пред нашите очи. Свидетели сме на резки промени на климата и масови стихийни бедствия по целия свят.

Досега съществуваше общоприетото мнение, че налице е глобално затопляне, което ще става постепенно и че светът ще има време да решава появяващите се проблеми.

Новите доказателства обаче сочат, че това не е вярно и че трябва да се подготвим за друго развитие на събитията, не към затопляне, а към глобално застудяване.

Едно от първите указания, че това е възможно, се появи още през 2002 г. Океанографите откриха в Атлантика огромен поток от прясна вода, формиран в резултат на топенето на ледовете на полюса. Те предупреждаваха, че този поток може скоро да разбие Гълфстрийм и да обрече Северна Америка и Европа на студени зими.

След това, през 2004 г. на сцената излезе Дейвид Кинг, който беше водещ научен съветник на премиера на англия Тони Блеър. Кинг му съобщи за наближаващата световна катастрофа и каза, че е необходимо да разкаже и на света за онова, което може да се случи. Тони Блеър заповяда на Кинг да мълчи.

По-късно в тази история се включи и Пентагона, който в течение на много години изучаваше глобалното затопляне във връзка с проблемите на националната сигурност, които могат да се появят. Един от отделите на Пентагона – Office of Net Assessment направи специално изследване. Резултатите от изследването бяха предадени на Пентагона под заглавието "Сценарий за рязко изменение на к ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 281, Dec. 2018
Геофизическото, йоносферно и скаларно оръжие HAARP е разсекретено и унищожава планетата
Една от най-секретните геофизически програми – HAARP, най-накрая беше разсекретена. Според източници в САЩ програмата, к...
    Психотрониката – тайната наука
Дълги години извън знанието на хората бяха изведени технологии, които могат да бъдат определящи за бъдещето на човека и ...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com