Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'24'23'22'21'20'19'18'17'16
'15'14'13'12'11'10'09'08'07
'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Анализ - прогноза СТРОГО СЕКРЕТНО
Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
"Строго секретно" на 25 години
12.2018

Има едно забележително понятие – съдба, т.е. онова, което не зависи от нас и е пълно с неочакваности. Заради това се казва, че не ние избираме съдбата, а тя избира нас, защото животът е онова, което не може да се предвиди и е красив именно заради своите неочакваности.

Една от тях е, че издаваният от мен вестник тези дни навърши 25 години. Четвърт век, цял човешки живот, 300 броя по 150 страници, т.е. 300 книги в една цяла библиотека, за да стигнем до статута на уникално издание, което направи революция в журналистиката, публицистиката и аналитичната мисъл на континента.

В други условия щях да празнувам този юбилей, достъпен за малцина в световната история. Но в сегашните условия се оглеждам с все по-огромна тревога в заобикалящото ни време.

Когато преди 25 години /които бяха продължение на предишн ...

 
       READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

 More from Strogo Sekretno
 

 Issue 281, Dec. 2018
Бездънната пропаст на глобалния дълг
Глобалния дълг на всички национални правителства през 2017 г. е бил над 63 трлн. долара.На първо място са САЩ с 20 трлн....
    Отново за прес-титуцията и журна-глистиката
От всички бедствия, които ни сполетяха след 1990 г., сред най-големите са прес-титуцията и журна-глистиката. Заедно, офо...

  
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2024, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com