Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Анализ - прогноза СТРОГО СЕКРЕТНО
Krassimir Ivandjiiski - Красимир Иванджийски
"Строго секретно" на 25 години
12.2018

Има едно забележително понятие – съдба, т.е. онова, което не зависи от нас и е пълно с неочакваности. Заради това се казва, че не ние избираме съдбата, а тя избира нас, защото животът е онова, което не може да се предвиди и е красив именно заради своите неочакваности.

Една от тях е, че издаваният от мен вестник тези дни навърши 25 години. Четвърт век, цял човешки живот, 300 броя по 150 страници, т.е. 300 книги в една цяла библиотека, за да стигнем до статута на уникално издание, което направи революция в журналистиката, публицистиката и аналитичната мисъл на континента.

В други условия щях да празнувам този юбилей, достъпен за малцина в световната история. Но в сегашните условия се оглеждам с все по-огромна тревога в заобикалящото ни време.

Когато преди 25 години /които бяха продължение на предишната ми 25-годишна кариера/ обещавах да даваме принос за поощряване на мисленето като замиращ процес, не съм и предполагал, че ще се наложим и като важна част от основния феномен на нашето време – така наречените алтернативни медии, въпреки че се бях досетил, че светът навлиза в нов стадий на развитие, в който партийността и идеологиите не са по-важни от по-трайните неща, като геополитиката, геоикономиката, реалното производство, почтената информация, т.е. на алтернативните медии, които да са антитеза и контрапункт на платените медии, на лъжливата пропаганда и глобалната измама.

Това беше бруталната истина за медийно-консумиращата общност.

В началото бяхме неколцина в целия свят, по-малко от десетина, които чрез "периферни медийни изходи" бяхме стигнали до извода да бъдат лишени "основните медии" от техния информационен и исторически монопол.

Постепенно се присъединиха нови хора и идеи, за да оформим реката на т.нар. алтернативни медии, които вече доминират и са политикоопределящи.

Добре, че ни подценяваха, защото, когато срещу нас включиха най-ретроградните сили и "разработки", вече беше късно. За да стигнем до днешния ден, когато с чиста съвест мога да напиша, че с направеното през отминалите 25 години постигнахме един от важните информационни и аналитични агрегати в българската и световна публицистика и аналитичност.

Постепенно изразните ни и аналитични форми започнаха да доминират.

По този начин през отминалите 25 години създадохме нова специалност – политическо езикознание.

Вече обслужваме най-голямата в света издателска аудитория – в 190 държави. Читателите ни са от Австралия и Аляска, от Русия и САЩ, от Китай и ЮАР. Четат ни и хора, които не знаят български, но ни разбират, тъй като са възприели нашия начин на мислене.

Има представители на различни професии и интереси – политици, бизнесмени, пенсионери, младежи, военни и философи, хакери, президенти и премиери. И всички искат да повярват в онова, което пишем – че човек е не само Homo, но даже може да стане и Sapiens.

Наложихме стил и перспектива. Направихме революция в българската публицистика. Това че някои предпочитат да не ни "забелязват" е израз на огромното лумпенизиране на политическата и медийна обстановка у нас.

Някога написахме, че "Строго секретно" ще е другата гледна точка. За 25 години станахме не само другата, но и определящата.

Наистина ни се падна да живеем в сложно и критично време. Време на преход от една епоха към друга. Промените стават с фантастична скорост и мащаби. Светът стигна до задънена улица и повече не може да живее в условията на ентусиазирания идиотизъм на западния проект, кулминирал в съвременния неолиберален финансов капитализъм. Но той няма намерение да се примири със своето историческо поражение и да слезе сам от сцената.

Всъщност това е процес, в който войната и революцията са преплетени, но се водят с нетрадиционни методи преди всичко в информационната, военната, финансовата, геополитическата и геоикономическа област.

Кризата е планетарна, съпротивата срещу нея – също. Съвременният капитализъм е последният стадий на злокачественото глобализиране. Това е криза на целия предишен световен ред. Имаме пълен отказ на цялата система в мащабите на цялата планета.

Неравенството е чудовищно. Днес 359 милиардери имат доход, надвишаващ съвкупния доход на 55 на сто от човечеството. Върхът на тази пирамида е глобалният мафиотски олигархичен синдикат, определящ хода на световните процеси. И Господ да слезе на Земята, не може да ги спаси.

Старите принципи не работят. Търсим нов смисъл на живота. По-просто казано, смисълът на живота трябва да стане самият смисъл на живота. Но през последните години живеем в някакъв дуалистичен свят, който се оказа в менопауза.

Какво ще бъде по-нататък? Въпросът "какво по-нататък" трябва да се оформи в някакъв продукт. На хората е нужно ново начало и нова свобода. Приближаваме се към така наречения End Game, сходна с обстановката преди Първата и Втората световни войни. Дисбалансите водят към тектонични промени.

Що се отнася до България през последните 25 години, тя се управлява от клоуни, илюзионисти и бандити. Тенденцията е към появата на още по-големи кретени. Продължаваме да сме на кръстопът, от който изходът е "лош и по-лош".

В тази обстановка "Строго секретно" се превърна в медиен и политически феномен. По стечение на обстоятелствата никой освен нас не би могъл да направи това. Появата ни като проект с неговата политическа, геополитическа, икономическа и социална платформа, беше неизбежна.

Изпреварваме събитията с няколко години. Силата ни е във възможността да правим мегапреглед и анализ, който интегрира геополитически, икономически, военни аспекти и всякакви други аспекти.

Станахме пионери на геополитиката и геоикономиката не само в България.

Изградихме основите на модерната политика и на съвременната българска икономическа школа.

Станахме и първият мозъчен тръст на България срещу лъжата, простащината, отчаянието, страха.

Но войната, особено информационната, продължава постоянно. Всеки от нас, съзнателно или не, е участник в нея.

Разбира се, всяко начало има и край. Но и това да стане, няма страшно. Няма да сме нито първите, нито последните, които ще слязат от тази неблагодарна сцена.

И винаги ще харесваме, когато другите се смеят. Защото знаем, че ще се смеем последни.

Успех! И бъдете здрави през 2019 г.!


You have read 1 of your 40 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 281, Dec. 2018
Бездънната пропаст на глобалния дълг
Глобалния дълг на всички национални правителства през 2017 г. е бил над 63 трлн. долара.На първо място са САЩ с 20 трлн....
    Отново за прес-титуцията и журна-глистиката
От всички бедствия, които ни сполетяха след 1990 г., сред най-големите са прес-титуцията и журна-глистиката. Заедно, офо...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2020, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com