Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

BULGARIAN BUSINESS CLUB
КЕВР ни готви нов тотален грабеж
Радко Ханджиев

Незаконната КЕВР ни готви ново тотално повишение на "цената" на тока.

Поскъпването ще се отрази убийствено върху гражданите и бизнеса: рязко ще нарасне смъртността на и без това оредяващото ни население; рязко ще нараснат и фалитите, особено на малкия и средния бизнес.

Нека припомним, че КЕВР (бивша ДКЕВР) е незаконна организация по силата на Третия енергиен пакет, приет от ЕК през 2009 г. Пакетът, съдържащ три Регламента, задължава страните-членки да го транспонират в националните си законодателства не по-късно от 3 март 2011 г., и предвижда:

  • създаването на ефективен и единен европейски пазар така, че цените на газа и тока да се задържат на възможни най-ниски равнища;
  • създаване на независим от правителството, с широки пълномощия национален регулаторен орган, напълно независим от всякакви публични или частни интереси.

Изложено е и виждането на ЕК как точно трябва да се избира съставът на регулатора: от Граждански форум за енергетика (Citizen‘s Energy Forum), да се превърне в движеща сила за изграждане на конкурентни пазари на дребно и за гарантиране защитата на интересите на потребителите (гражданите и бизнеса).

Ясно е, че регулаторът не може да се избира от парламента, а от граждански форум, т.е. КЕВР е незаконна по силата на Третия енергиен пакет, а актовете й, считано от 3 март 2011 г. следва да се считат за недействителни и нищожни.

Но в българския парламент продължават незаконно да битуват 140 депутати с интереси в енергийния бизнес. До днес, никой не е опровергал този факт. От което следва, че тези 140 депутати, които представляват мнозинството и скалъпват "закони" за себе си, отдавна са загубили качествата на народни избраници, след като извършват дейност, която е несъвместима с положението им на народен представител (чл. 68, ал. 1 на Конституцията); освен това, престъпвайки клетвата, която са положили по чл. 76, ал. 2 от КРБ: "във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа", те са се превърнали и в клетвопрестъпници! А актове, приети от клетвопрестъпници, от загубили качествата на народни представители, не могат да пораждат правно действие.

Освен това в публичното пространство се появи информация, че членовете на незаконната ДКЕВР/КЕВР получавали по 100 000 (сто хиляди) лева рушвет за всеки процент от поисканото от монополистите повишаване на "цената" на тока. Това медийно разкритие до днес не е опровергано!

Да припомним също така, че от създаването си по време на властването на режима на Костов, ДКЕВР успя да закрепости потребителите на произвола на енергийните монополисти, да налага "услуги", които потребителите нито ползват, нито желаят да ползват, на "цени", които все по-нарастващо облагодетелстват монополистите, но които са непосилни за три четвърти от българските граждани.

Обективно, последиците от деянията на ДКЕВР са социално-екстерминистични, доколкото достигат до всеки български дом.

Впрочем, още през 2006 г. бяха разкрити колосалните мащаби на престъпния конкубинат на енергийните монополисти с "компетентните органи", политици, магистрати, медии и "енергийни експерти", организирани в щедро финансирани от чужбина "експертни институти"; т.е. "енергийна мафия".

Налице е нарастваща "заплаха от енергиен фашизъм".

Иначе казано, КЕВР/ДКЕВР е инструмент на енергийната мафия, един от каналите, чрез който се осъществява физическото унищожение на част от българската нация – деяние, което попада в дефинитивното поле на понятието геноцид – престъпление, за което няма давност (чл. 416 от НК). Това трябва да знаят членовете на незаконната КЕВР: рано или късно справедливостта ще ги настигне, където и да са!

Нека сега насочим вниманието на редовия гражданин към императива на чл. 86, ал. 2 на Конституцията на Република България:

"Законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите."

Съгласно този конституционен императив всякакви наредби, постановления и прочее, включително актовете на незаконната КЕВР, не са задължителни за държавните органи, организациите и гражданите, ergo, не могат да пораждат правно действие.

За правовите държави единствено актовете на законодателния орган пораждат правни действия. Такъв е бил и замисълът на Върховния законодател – Седмото Велико народно събрание, записан още в преамбюла на демократичната ни Конституция: Да създадем демократична, правова и социална държава!

Това наше разбиране се споделя от ЕК в Брюксел, от Венецианската комисия, а последният доклад на Държавния департамент на САЩ за България от март 2019 г. съдържа смазващи констатации за задълбочаващи се злоупотреби и корупция във всички правителствени институции, неефикасност и липсата на отчетност в съдебната система, безнаказаност на длъжностните лица в най-високите етажи на властта...

Накрая, нека осветлим българските граждани, които стенат под ботуша на енергийната мафия, с два от актовете на върховните ни съдилища:

  • още през 2001 г. Върховният административен съд се произнесе с влязло в сила решение по адм. д. № 3855/2001 г., в мотивите на което изрично се подчертава, че е недопустимо прекратяване на електрозахранването чрез административна принуда;
  • преди месеци пък, Върховният касационен съд с Решение № 303 по гр. д. № 4081/2017 г., в сила от 29 януари 2019 г., постанови, че доставчикът на електроенергия няма право да прекъсва електрозахранването, а ако незаконно го е прекъснал, длъжен е незабавно да го възстанови. Законосъобразно прекъсване се допуска само след влязъл в сила съдебен акт и то след писмено предупреждение на потребителя.

След като вече не могат произволно да ни спират тока, хайде сега да помислим какво би станало, ако всички заедно, стенещите под ботуша на енергийната мафия граждани и бизнес, престанем да плащаме незаконно налаганите повишени сметки за ток от незаконната КЕВР? И издигнем глас за изгонване от Народното събрание на ония 140 менте-депутати с интереси в енергийния бизнес, които отдавна са загубили качествата на народни представители и са се превърнали в клетвопрестъпници?

Уверяваме ви, че само след месец или два цената на тока ще падне до реалната му цена (цената е мярка на стойността – това го знае всеки първокурсник); ще отпаднат всичките насилствено налагани от незаконната КЕВР "екстри"; самата КЕВР ще бъде разпусната. А съвсем скоро, когато България се върне обратно в лоното на правовите държави, членовете й ще бъдат изправени пред съда!


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 287, July 2019
Изборният фалшификатор ElectionGuard
Microsoft съобщи, че е намерил решение за защита на изборите в САЩ от външна намеса. Програмата се нарича Election Guard...
    Царят на идиотите
...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2020, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com