Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

BULGARIAN BUSINESS CLUB
Електроенергетиката трябва да е държавна, а не бандитска
Радко Ханджиев

По концентрация на идиотите, българската енергетика е на първо място в Европа.

По-долу ще се спрем по достъпен за техния нищожен умствен багаж начин на някои основни положения в енергетиката и на първо място по какво електроенергетиката се отличава от останалите отрасли на икономиката, което е и основната причина на високите цени на тока за населението и бизнеса и за нахлуването на управляващата мафия и този най-важен отрасъл.

Различията са много и са големи.

Моментът на потреблението на електроенергия съвпада по време с момента на нейното производство. Електричеството не може да бъде складирано. Хидроакумулиращи централи по принцип няма. Те са толкова скъпи за производство и обслужване, че едва ли някога ще бъдат рентабилни.

Създаването на електрически енергийни мощности е скъп по капитали и време процес. За ТЕЦ-овете процесът от поставяне на задачата до въвеждането в експлоатация продължава не по-малко от 10 години и струва милиарди долари.

За атомните електроцентрали този процес е около 15 години.

А за ВЕЦ-овете и 20 години може да са малко, а стойността е много по-голяма.

Това означава, че да се увеличи рязко производството на електроенергия в случай на необходимост е невъзможно. А дефицитът от електричество става спирачка за икономиката и живота на хората. Налага се заради перспективата да се търпи и да се плащат загуби, особено в период на спад на икономиката, за "излишни" мощности.

Стойността на електроенергията, произведена от дизелово гориво е с пъти по-висока. Всякаква екзотика от рода на вятърните и слънчевите централи е по-скъпа с десетки пъти в сравнение с централите, които използват газ, въглища или уран.

Това означава, че, за да се появи алтернатива на промишлената електроенергетика и за хората да стане изгодно да строят вятърни "мелници" в двора си или слънчеви колектори на покрива, стойността на електричеството трябва да се повиши минимум десет пъти. Само в този случай в електроенергетиката ще се появи реална конкуренция на електроцентралите. И само тогава ще заработи пазарът. А засега електроенергетиката се отнася към естествените монополи.

Производството и разпределението на електроенергията е единен технологически процес. Невъзможно е да се раздели електротранспортирането и турбогенераторите. Цялата електроенергия се подава в единната мрежа. Всички потребители използват единна енергия от единна мрежа. Къде чие електричество е невъзможно да се определи. Всякакви разговори за това, че някакъв потребител ще може пряко да се договаря с някакъв собственик на генератор за покупка именно от него на електричество е глупост.

Електросистемата е толкова по-сигурна, колкото повече в нея има електроцентрали. Ако едни отпаднат от системата в случай на авария, други ще подхванат и сривът за потребителя ще бъде по-малко забележим.

Електроцентралите не се заместват една друга. Те са различни по маневреност и икономичност. А електрическото натоварване се променя по време на денонощието.

Атомните централи работят само в базата. Ако се натоварва атомната централа това или ще закопае реактора или ще докара някакъв Чернобил.

Водните електроцентрали са най-маневрени. За да наберат мощност от нула до максимум са нужни минути. Те дават и най-евтината електроенергия. Но при тях строителството е най-скъпо.

Топлоцентралите са средни по маневреност за пускане до пълна мощност са нужни няколко часа, а понякога е денонощие и са най-евтини за строителство.

Има още и газотурбинни генератори. Те са маневрени като ВЕЦ-овете, но електроенергията при тях е по-скъпа заради горивото, с пъти по-скъпо отколкото при ТЕЦ-овете. Особено, ако газотурбинните централи работят на скъп газ или керосин. А ТЕЦ-овете работят с евтини въглища. именно заради това централите са обединени в единна система, където различните видове централи се допълват. Колкото повече и по-мощна е системата, толкова по-евтино е производството на електроенергия.

Заради високата капиталоемкост на енергетиката, малкото количество на персонала на електроцентралите и ниският дял на заплатите в себестойността на продукцията, стойността на тока от вече построените централи може да бъде намалена само с икономисване от тяхната надеждност, т. е. например да се спре ремонтът и обслужването на резервните мощности.

За минимализиране на загубите от авария трябва да се разделят потребителите според категории на важност и в случай на авария да се изключват в началото потребителите от четвърта, след това от трета и т.н. категории, докато не се балансира останалата след аварията мощност за производство и натоварване.

От особеностите на енергетиката се вижда, че тя е един от малкото отрасли, които трябва да са национализирани. При правилна организация държавата в енергетиката е по-ефективен собственик отколкото частникът.

По какво се отличава подходът на различните държави към електроенергетиката? С принципния избор какво всъщност е електроенергетиката – инфраструктура, призвана да осигури функционирането на цялата икономика и на цялото общество или бизнес средство за печелене на пари от икономиката и ограбване на обществото.

В НРБ електроенергетиката беше инфраструктура и основа на икономиката. Така беше и в СССР и другите страни от СИВ. Така е в Китай и до днес. А на Запад от началото тя е считана за бизнес с ранга на инфраструктура.

Системните аварии у нас се засилиха през последните години. Преди 1990 г. последната системна авария беше, ако не се лъжем, през 1952 г. и след това нямаше нито една подобна авария. А сега в София и в другите големи градове все по-често се случват локаути, причинявани от ЧЕЗ, Е.On и т.н.

Но в НРБ енергетиката беше национализирана и държавна собственост и именно това й даваше много по-висока надеждност, отколкото западната, даже в САЩ. А какво е днес? Стойността на строителство и въвеждане на нови мощности е висока. Как считате – кой ще инвестира в развитието на енергетиката, където връщането на инвестициите започва след десетки години? Много по-добре е да краде – тук и сега.

Как считате, кое ще е по-изгодно за собственика – да вложи милиарди левове и да получи печалба след десетки години или да вложи една стотна от тези пари в ръцете на нужните чиновници или на мутрата-премиер и да постигне повишаване на тарифата за потребителите, които и без това ще трябва да търпят това престъпление, тъй като няма алтернатива.

Как считате – какво ще предпочетат новите собственици на енергетиката – собствената печалба или държавния и обществен интерес?

Отговорът е около нас в ценовото безумие. Заради това частни инвестиции в българската енергетика няма и няма да има. Защото електроенергетиката трябва да е държавна, а не частна.


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 288, August 2019
Не е страшно да се умре, страшно е да се умира
Погромът над НАП, и преди това над Търговския регистър, беше поредно потвърждение, че най-големият враг на българите са ...
    Царят на идиотите
...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2020, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com