Krassimir Ivandjiiski
Home Archive Search Sponsors About us Contact

Translate
Select Language
'21'20'19'18'17'16'15'14'13'12'11'10'09'08'07'06'05'04'03'02'01'00'99'98
 
User ID
Password

Световна икономика
Сравнение на реалния БВП в Китай, САЩ, Германия и Русия
Анализ на "Строго секретно"

Русия има един от най-мощните реални сектори на икономиката в света. Какво е реалната ситуация в световната икономика. Кой всъщност е в челото й, и каква по-специално е позицията на Русия и Китай.

Брутният вътрешен продукт, изчислен по паритета на покупателната способност (ППС), е най-популярният и обективен показател за икономическата активност на дадена страна. Това не е най-точният показател, но най-простият и разбираем от всичко, което може да сe използва за сравняване на икономиките на държавите.

Днес Русия е на 6-то място в списъка на страните по брутен вътрешен продукт по паритета на покупателната способност. Според МВФ показателят за Русия е само със 116 милиарда долара по-малка от тази на Германия – 4,2 трилиона долара за Русия и 4,3 трилиона долара за Германия. Пред тях са Япония, Индия, САЩ и Китай.

БВП по ППС обаче не отразява важни макроикономически показатели на страните, както и стабилността и потенциала на икономиката.

За обективна оценка на потенциала за развитие на икономическото развитие на страна е необходимо да се разгледа структурата на икономиката. Необходимо е да се вземе предвид и кои отрасли дават най-голям принос за общия БВП на страната.

Структурата на икономиката в общия случай може да бъде разделена на два компонента:

  • реалният сектор (промишленост, селско стопанство и строителство), и
  • сектор услуги (търговия, финансова дейност, публична администрация и др.).

Реалният сектор на икономиката заема най-важно място, тъй като другите сектори са силно зависими от него и защото именно реалният сектор създава най-голяма добавена стойност.

За да се разберат перспективите за икономическо развитие на най-силните икономики в света, именно структурите на техните икономики трябва да се сравняват.

Нека вземем 4 държави от първите 6, а именно: Русия, Китай, САЩ и Германия.

Китай е най-силната икономика, пред САЩ, а Германия е най-близкият конкурент на Русия в списъка на най-силните.

Структура на БВП (като процент от общия показател):

Китай. Промишлено производство – 41,4%, селско стопанство – 7,9%, строителство – 6,7%. Общ реален сектор – 56%.

САЩ. Промишлено производство – 14,9%, селско стопанство – 1,1%, строителство – 4,1%. Общ реален сектор – 20,1%.

Германия. Промишлено производство – 2916%, селско стопанство – 0,8%, строителство – 5%. Общ реален сектор – 35,4%.

Русия. Промишлено производство – 30,5%, селско стопанство 4,2%, строителство – 7,4%. Общ реален сектор – 42,1%.

И какво се оказва?

Оказва се, че в процентно отношение реалният сектор на Русия е по-силен от германския, много по-голям от САЩ и втори след Китай.

Ако обаче вземем предвид населението на всяка страна при изчисленията и изразим реалния БВП на сектор на глава от населението, тогава най-много реален сектор се генерира от германски гражданин (18 749 долара), след това от руски гражданин (12 188 долара), по-малко от американски (11 885 долара) и по-малко от всички китайци (10 262 долара).

При всяко от тези изчисления Русия заема не по-ниско от второто място след лидера, въпреки факта, че лидерите се променят.


You have read 1 of your 30 free articles this month.
Subscribe to gain access to the Strogo Sekretno issues.

Subscribers please enter your username and password above.

 Issue 295, March 2020
Дали земетресение може да блокира Босфора
22 януари 2020 г. в Турция имаше земетресение със сила 5,6. Епицентърът беше на дълбочина само 8 километра. Странното бе...
    200 000 войски на НАТО до Русия и нови бойни глави за "Искандер
На 22 януари в Източния военен окръг на Русия в Бурятия войските на ракетното съединение са разработили въпросите за дос...

  

 
"Строго секретно" излиза от 1991г. Вестникът е уникално издание за кулисите на висшата политика, геополитиката, шпионажа, финансовите престъпления, конспирацията, невероятното, трагичното и смешното.
Strogo Sekretno is the home for the highest politics, geopolitics, geo-economics, world crisis, weapons, intelligence, financial crimes...
(c) 1991-2021, Strogosekretno.com, All Rights Reserved
Contents may not be reproduces in whole or in part without permission of publisher. Information presented in Strogo Sekretno may or may not represent the views of Strogo Sekretno, its staff, or its advertisers.
Strogo Sekretno assume no responsibility for the reliability of advertisements presented in the newspaper. Strogo Sekretno respects the privacy of our subscribers. Our subscriber mailing list is not available for sale or sharing.
Reprint permission: contact@strogosekretno.com